Fáilte

Scrúduithe an tSamhraidh 2018

 

 


Fáilte romhat go suíomh gréasáin Gaelcholáiste Reachrann

Fáilte chuig Gaelcholáiste Reachrann, agus chuig suíomh idirlín an Choláiste. Ar an suíomh seo tá eolas faoi réimse leathan de ghnéithe éagsula de shaol an Choláiste, gnéithe acadúla agus imeachtaí eischuraclaim ina measc.

Táimid ar fad an-bhródúil as an dul chun cinn suntasach ata déanta ag Gaelcholáiste Reachrann sna blianta ó bunaíodh an Coláiste. Is údar mórtais dom chomh maith agus a eiríonn le daltaí an Choláiste go hacadúil, in imeachtaí eischuraclaim, go sóisialta agus i saol na hoibre taobh amuigh den scoil.

Welcome to Gaelcholáiste Reachranns website

Welcome to the updated website of Gaelcholáiste Reachrann. We look forward to keeping you informed on the latest developments in the school.

We are proud of our growth and development since the establishment of Gaelcholáiste Reachrann in 2001 with 34 students. The achievements of our students in the sphere of academic, extra-curricular activities, sport, and the world of work, bears testimony to the dedication of students, staff and parents.