Team 21 Tots

Ar Aoine an cúigiú lá déag de mí Mheán Fómhair, d’eagraigh an ceathrú bliain lá gan eadaí scoile agus díolacháin cácaí chun airgead a bailiú ar son Team 21 Tots. Is grúpa é Team 21 Tots a thugann cabhair do leanaí le siondróm downs. a bíonn ar shiúl gach seachtain ó mhí Feabhra 2013. Rinne an ceathrú bliain póstaeir chun an lá a fhógairt ar fud na scoile, bhailigh siad an t-airgead go léir ó na ndaltaí. San iomlán, bhailíomar € 775 dóibh.

Orlaith Nic Mhathúna (4b) 

Team 21 Tots

Oíche Oscailte 2016

Oíche Oscailte 2016 Open Night 2016

Meán  Fómhair Máirt 13ú – 7.00 i.n.    

September Tuesday 13th – 7.00 p.m. 

Tagaigí agus cuirigí aithne ar ár ndaltaí, ár múinteoirí agus ár dtuismitheoirí agus feicfidh sibh na deiseanna iontacha atá ar fáil do dhaltaí Gaelcholáiste Reachrann

Come and meet our students, our teachers and our parents and see for yourself the excellent opportunities Gaelcholáiste Reachrann has to offer you.

      Máire Ní Ghealbháin (Príomhoide Ghaelcholáiste Reachrann)

Fáilte Roimh Chách.