Team 21 Tots

Ar Aoine an cúigiú lá déag de mí Mheán Fómhair, d’eagraigh an ceathrú bliain lá gan eadaí scoile agus díolacháin cácaí chun airgead a bailiú ar son Team 21 Tots. Is grúpa é Team 21 Tots a thugann cabhair do leanaí le siondróm downs. a bíonn ar shiúl gach seachtain ó mhí Feabhra 2013. Rinne an ceathrú bliain póstaeir chun an lá a fhógairt ar fud na scoile, bhailigh siad an t-airgead go léir ó na ndaltaí. San iomlán, bhailíomar € 775 dóibh.

Orlaith Nic Mhathúna (4b) 

Team 21 Tots

Oíche Oscailte 2016

Oíche Oscailte 2016 Open Night 2016

Meán  Fómhair Máirt 13ú – 7.00 i.n.    

September Tuesday 13th – 7.00 p.m. 

Tagaigí agus cuirigí aithne ar ár ndaltaí, ár múinteoirí agus ár dtuismitheoirí agus feicfidh sibh na deiseanna iontacha atá ar fáil do dhaltaí Gaelcholáiste Reachrann

Come and meet our students, our teachers and our parents and see for yourself the excellent opportunities Gaelcholáiste Reachrann has to offer you.

      Máire Ní Ghealbháin (Príomhoide Ghaelcholáiste Reachrann)

Fáilte Roimh Chách.

Craobh Laighean ar an Satharn 27ú Feabhra!

picMar is eol daoibh d’éirigh leis an bhfoireann Sinsearach Buachaillí Peil Gaelach craobh Bhaile Átha Cliath 2016 a bhaint amach don chéad uair i stair na scoile. Dá bhrí sin tá siad anois tríd go craobh Laighean ar an Satharn seo 27ú  ar pháirc astro IT Baile Bhláinséir ag 12.30.

Treoracha ar fáil sa nasc thíos agus ar an nasc go Google maps  freisin.

http://www.itb.ie/Location/howtogetthere.html

________________________________________

This year the Schools Senior Boys Gaelic football team have been crowned the Dublin Champions 2016. This is the first time that this has been achieved in the history of the school. As a result they are now through to the Leinster Finals which will take place in Blanchardstown IT Astro Park this Saturday 27th at 12.30.

Directions to Blanchardstown IT can obtained by following the link below and also on the Google maps link

http://www.itb.ie/Location/howtogetthere.html