Comhairle na dTuistí / Parent Council

Comhairle na dTuismitheoirí

Oibríonn Comhairle na dTuismitheoirí in éineacht le húdaráis na scoile agus comhairlí eile scoile chun pobal sona carthanach a chur chun cinn. Chun daltai a spreagadh agus a thacú chun barr a gcumais a bhaint amach. Glacann muid páirt go háirithe leis na gníomhaíochtaí cultúrtha,spóirtiúla agus sóisialta sa scoil.

Déanamid seo trí sólaistí a chur ar fáil ag eachtraí scoile mar chruinnithe idir oidí agus tuismitheoirí, an oíche oscailte bliantúil, drámaí agus eile. Cothaíonn seo atmasféar fáiltiúil do na daltaí, tuismitheoirí agus múinteoirí; cuireann sé fáilte roimh na daltaí poitéinsiúil agus a dtuismitheoirí chuig pobal Ghaelscoil Reachrann.

Eagraímid oícheannta eolais do thuismitheoirí ar ábhair mar bhia cothaitheach do dhéagóirí, sláinte intinne, buairt faoi mhata agus bheith slán ar an idirlíon.

Déanamid airgead a thiomsú chun tacú le gníomhaíochtaí scoile mar dhrámaí, spóirt(éadaí a cheannach), ceol agus córas fuaime a cheannach.

_____

Comhairle na dTuismitheoirí works in partnership with the school authorities and other school councils to promote a happy and caring community where students are encouraged and supported to reach their full potential. In particular, we participate and support the cultural, social and sporting activities of the school.

We do this by providing refreshments at school events, like the parent teacher meetings and the annual Open Night, the school show and the TY drama night. Offering refreshments helps to create a warm and welcoming atmosphere for students, parents and teachers and to welcome potential students and their parents into the Gaelcholáiste Reachrann community.

We organise information evenings for parents on topics like teenage nutrition, positive mental health, maths anxiety and internet safety.

We engage in fundraising to provide finance to support school activities like the TY drama, kit for sports teams and purchasing items like the piano and sound system.

Coiste na dTuismitheoirí 2017 – 2018

Charlotte Cousins – Cathaoirleach / Chairperson

Deirdre Ní Bhaoill – Leas Chathaoirleach / Vice Chairperson

Aoife Nic Lughadha – Rúnaí / Secretary

Celine Inglis – Cisteoir / Treasurer

Linda Dinan

Sandra Hennessy

Kevin Smith

Ciara Uí Laochdha

Geraldine McTeigue

Renata Behan

Jennifer Elliott-Griffith

Eleanor Mc Mahon

Míle buíochas do…

 • Dularis Ltd.
 • IRFU
 • FAI
 • Tommy Broughan, TD, Independent
 • Cllr Tom Brabazon, Fianna Fáil
 • Wriggle
 • Cllr Edel Moran, Sinn Féin
 • Book Haven
 • Sean Haughey, TD, Fianna Fáil
 • Right Price Cars
 • Golden Bake
 • Richard Bruton, Minister for Education & Skills, Fine Gael
 • Phelan Electrical
 • McAloons, Edenmore
 • Tamangos, Portmarnock
 • John Carroll Photography
 • Cllr Alison Gilliland, Labour Party
 • Kanum Thai
 • Couverture Desserts
 • Aviva Stadium Tours
 • Hilton Foods Ireland
 • National Concert Hall
 • ODAIOS Foods
 • Classic Drinks
 • Pride and Joy, Donaghmede
 • McDonalds, Donaghmede
 • Dunnes Stores, Donaghmede
 • Nail Nirvana, Sutton
 • Bayside Hair & Beauty
 • Kerrigan Meats, Donaghmede
 • Donaghmede Allcare Pharmacy
 • Mr Simms Sweet Shop, Donaghmede
 • Cllr Andrew Montague, Labour Party
 • Múinteoirí Gaelcholaiste Reachrann
 • Tuismitheoirí Gaelcholaiste Reachrann