Comhairle na nDaltaí / Students Council

COMHAIRLE NA  nDALTAÍ  2016/2017 

2A Ciara Ní Chonchubhair

2A Bláthnaid Nic Chormaic

2b Cailíosa Nic Mhathúna

2B Barry Táth

2C Cian Ó Conchúr

2C Joshua Ó Cuanacháin

3A Rebecca de Tiúit

3A Cian Mac Domhnaill

3B Aoife Ní Uaithne

3B Lúcás Mac Hoistícín

4A Aisling Ní Chearbhaill

4A Cara Ní Bhroin

4B Caoimhe de Buitléar

4B Eva Ní Ghríofa

5A Pádraig Ó Foghlú

5A Colm Ó Cathasaigh

5B Helen De Búrca

5B Saorla Nic Coitir

6A Ailbhe Nic Eoghain

6A Conor Mac Domhnaill

6B Aisling Ní Mhóráin

6B Lucy Nic Aindrís