Oíche Oscailte 2016

Oíche Oscailte 2016 Open Night 2016

Meán  Fómhair Máirt 13ú – 7.00 i.n.    

September Tuesday 13th – 7.00 p.m. 

Tagaigí agus cuirigí aithne ar ár ndaltaí, ár múinteoirí agus ár dtuismitheoirí agus feicfidh sibh na deiseanna iontacha atá ar fáil do dhaltaí Gaelcholáiste Reachrann

Come and meet our students, our teachers and our parents and see for yourself the excellent opportunities Gaelcholáiste Reachrann has to offer you.

      Máire Ní Ghealbháin (Príomhoide Ghaelcholáiste Reachrann)

Fáilte Roimh Chách.