Stair / History

Stair an Choláiste / School History

Bunaíodh Gaelcholáiste Reachrann, Domhnach Míde 2001 le 34 dalta tar éis bliantad’iarrachtaí ag tuismitheoirí coláiste lánGhaeilge a chur ar fáil dá bpáistí sa cheantar.Le foireann ilchumasach agus pobal scoile lán tacúil, táimid ag fás go tréan bliain i ndiaidh bliana.Tá na daltaí sona, féinmhuiníneach agus faigheann siad gach tacaíochtchun a mbuanna uilea fhorbairt agus a léiriú.Mar phobal foghlama táimid de shíor ar thóir ardchaighdeán oideachais tré Ghaeilge a bhaintamach. Mar choláiste de chuid de Choiste Gairmoideachais Chontae Átha Cliath,is iomaí áisoideachais atá curtha ar fáil dúinn. Tá 340 dalta againn faoi láthair.

School History

Gaelcholáiste Reachrann, Donaghmede was established in 2001 with 34 students after long relentless efforts from parents in the area to provide their children with second level education ‘lánGhaeilge’. Gaelcholáiste Reachrann is a learning community seeking to achieve the highest level of education through Irish for its students. This is undertaken in an environment that encourages high self-esteem and mutual respect. Being part of County Dublin V.E.C enables us to deliver the best possible educational programme, resourced to the highest standards. We presently have 340 students in the college.

Ráiteas Físe / Mission Statement

Is pobal foghlama é Gaelcholáiste Reachrann a bhíonn ar thóir ardchaighdeán oideachais trí Ghaeilge a bhaint amach i gcomhthéacs a chothaíonn féin-mhuinín agus comh-mheas. Tugtar faoi dhúshláin an oideachais ar bhonn tacúil a spreagann buanna uile na ndaltaí.

I nGaelcholáiste Reachrann cothaítear mórtas as an bhféiniúlacht Éireannach idir spórt aguscheol agus eile maraon le meas ar an teanga féin agus ar ilghnéitheacht an chultúir thraidisiúnta . Aithnítear dinít agus ról an uile dhuine i gcomhthéacs an pháirtnéireachais oideachasúil.

Tugtar aird ar an spioradáltacht, ar scileanna idirphearsanta agus cumarsáide in atmaisféar  dearfach oscailte. Spreagtar misneach agus léirítear bród i ngníomhaíochtaí uile na scoile.

Mission Statement

Gaelcholáiste Reachrann is a learning community seeking to achieve the highest level of education through Irish for its pupils. This journey is undertaken in an environment that encourages self – esteem and mutual respect. The challenge of education is undertaken in a supportive way that develops all the gifts of our students.

 In Gaelcholáiste Reachrann through sport, music and more, our identity as an Irish people is encouraged.  Respect for our language and for the diversity of our traditional culture is paramount. In the spirit of educational partnership, the role and dignity of every person is recognised. 

Our students’ spiritual and intrapersonal development along with communication skills is nurtured in a positive open atmosphere. Students are encouraged to take part in all activities and every achievement is honoured.