Team 21 Tots

Ar Aoine an cúigiú lá déag de mí Mheán Fómhair, d’eagraigh an ceathrú bliain lá gan eadaí scoile agus díolacháin cácaí chun airgead a bailiú ar son Team 21 Tots. Is grúpa é Team 21 Tots a thugann cabhair do leanaí le siondróm downs. a bíonn ar shiúl gach seachtain ó mhí Feabhra 2013. Rinne an ceathrú bliain póstaeir chun an lá a fhógairt ar fud na scoile, bhailigh siad an t-airgead go léir ó na ndaltaí. San iomlán, bhailíomar € 775 dóibh.

Orlaith Nic Mhathúna (4b) 

Team 21 Tots