Gaelcholáiste Reachrann

Réamh-deibeanna / Pre-debs

24-Samhain-21

Gaeilge

Tá muid ar an eolas go bhfuil réamh-deibeanna eagraithe ag daltaí na séú bliana. Ba mhaith linn a rá duit go soiléir nach ócáid scoile é seo. Ní thacaíonn an scoil le hócáid shóisialta mar seo agus níl aon baint ag an scoil leis an eagrúchán.

Molaimid go láidir duit gan ligean do do pháiste freastal ar an ócáid seo. Tá cásanna Covid-19 ró-ard agus cuireann imeachtaí mar seo gach duine i mbaol. Má fhaigheann dalta Covid-19 ag ócáid mar seo, d’fhéadfadh fadhbanna tromchúiseacha a bheith ann do phobal na scoile ar fad.

Tá an Bl6 ag tosú ar chuid an-tábhachtach de churaclam na 6ú bliana. Sna seachtainí amach romhainn, beidh múinteoirí ag tabhairt aiseolais do Bl6 ar a gcuid scrúduithe geimhridh, ag leanúint ar aghaidh leis an siollabas agus ag ullmhú iad do na bréag-scrúduithe.

Tá an riosca go bhfaighidh siad Covid-19 ag ócáid mar seo ró-ard. Má tá Covid-19 faighte ag grúpa i mBl6 tar éis ócáid mar seo, beidh impleachtaí tromchúiseacha aige seo don fhoireann agus do dhaltaí eile.

Le d'thoil, labhair le do pháiste faoi fhreagracht phearsanta agus iarr orthu gan freastal ar ócáid mar seo chun iad féin, a dteaghlaigh, a múinteoirí agus a gcomhscoláirí a chosaint.

English


It has come to our attention that Bl6 are organising a pre-debs event. We would like to make it clear that this is NOT a school event. The school does not support any such social gathering and the school has nothing to do with its organisation.

We strongly recommend that you do not allow your child to attend any such event. Cases of Covid-19 are very high and events such as this put everyone in danger. If students contract Covid-19 at an event such as this, the consequences for our school community could be devastating.

The 6th years are beginning an extremely important part of the Leaving Certificate curriculum. In the next few weeks, teachers will be giving them feedback from their Winter Assessments, they will be continuing on with the syllabus and they will be preparing students for the mock-exams.

The risk of contracting Covid-19 at an event such as this is too high. If a group of 6th years contracts Covid-19 at an event such as this, there will be serious consequences for all staff and students, not just in 6th year.

Please speak with your child about personal responsibility, and encourage them not to attend any such events, in order that they protect themselves, their families, their teachers and their fellow students.

Lún
22 2024
Ionduchtú Bl1
Lún
23 2024
Ionduchtú, BL1.Bl3, Bl6
Lún
26 2024
Ionduchtú Bl2,4,5
Follow us
17-Meith-2024
Notice regarding the review of the Code of Behaviour by the Managing Authority in Gaelcholáiste Reachrann
13-Meith-2024
Book lists 2024-2025
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire
D13 NP52

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste Reachrann