Gaelcholáiste Reachrann

Eolas ón ÚSBÉ / Information from the FSAI

Eolas thábhachtach do thuismitheoirí ón Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann // Important information for parents from the Food Safety Authority of Ireland.
22-Deireadh Fómhair-21

Gaeilge

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí, a chara,

D’iarr Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann ar an Roinn cúnamh a thabhairt dóibh teachtaireacht a scaipeadh, trí phobal na scoile, do thuismitheoirí.

Féach thíos an rabhadh atá á thabhairt acu faoin dainséar a bhaineann le táirgí inite a ithe, ar nós milseáin glóthaí a bhfuil comhpháirteanna cannabais iontu.

Chomh maith leis sin, i bpáirtíocht leis an líonra tascfhórsaí um dhrugaí agus alcól ar fud na tíre, rinneadh bileog eolais do scoileanna. Cuirtear fáisnéis ar fáil maidir leis na tacaíochtaí a chuireann na tascfhórsaí um dhrugaí agus alcól ar fáil do scoileanna, tuismitheoirí agus scoláirí ar chonas mí-úsáid drugaí agus alcól a chosc agus conas cumarsáid idir scoileanna áitiúla agus tascfhórsaí um dhrugaí agus alcól a fheabhsú.

Tá sonraí teagmhála na dtascfhórsaí um dhrugaí agus alcól go léir ar fáil sa bhileog, chomh maith le heolas maidir leis na hacmhainní luachmhara atá ar fáil do scoileanna agus do thuismitheoirí ar mhí-úsáid drugaí agus alcól.

Tá súil againn go mbeidh briseadh lár téarma suaimhneach agus sábháilte agaibh go léir.

Rabhadh maidir le milseáin ghlóthaí ina bhfuil cannabas (THC)

Tá Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann (ÚSBÉ) ag impí ar thuismitheoirí agus ar chaomhnóirí a bheith thar a bheith airdeallach faoi na contúirtí a bhaineann lena leanaí rochtain a fháil ar mhilseogra agus iad a ithe, go háirithe milseáin ghlóthaí, ina bhfuil méideanna suntasacha den chomhpháirt shícighníomhach i gcannabais ar a dtugtar teitrihidreacannaibionól (THC). Tagann an rabhadh seo i measc gabhálacha leanúnacha na dtáirgí bia mídhleathacha sin ag seirbhísí na nGardaí agus Custaim, agus roinnt eachtraí míochaine tromchúiseacha inar fhulaing déagóirí agus leanaí óga éifeachtaí díobhálacha sláinte tromchúiseacha de dheasca na milseán glóthaí sin ina bhfuil THC a ithe, ar ghá dóibh dul isteach san ospidéal mar thoradh air. Déantar na milseáin ghlóthaí sin a phacáistiú le breathnú cosúil le brandaí glóthacha a mbíonn an-tóir orthu agus fuarthas amach go bhfuil méideanna tocsaineacha THC iontu (suas le 50mg/in aghaidh na glóthaí. Ag brath ar thiúchan an THC ann, má itear ceann de na glóthacha sin, is féidir go mbeidh iontógáil choibhéiseach THC ann atá 5-10 n-uaire níos airde ná mar a bhíonn in ionanálú ó thoitín cannabais amháin. Chomh maith leis sin, murab ionann agus na héifeachtaí atá beagnach láithreacha a bhíonn ag ionanálú THC ar dhuine (caitheamh tobac nó vapáil), féadfar THC a ionghabháil trí na glóthacha sin suas le 30 nóiméad a thógáil sula mothófar aon éifeachtaí. Mar sin féin, le linn a bheith ag fanacht leis na héifeachtaí sin, féadfaidh na daoine a d’ith na táirgí sin ródháileog a ghlacadh nó féadfar go gcreideann siad trí dhearmad go gcaithfidh siad níos mó milseán a ithe chun na héifeachtaí a mhothú. Ábhar imní ar leith don ÚSBÉ is ea tomhaltas neamhbheartaithe na milseán glóthaí sin ag leanaí beaga a d’fhéadfadh rochtain a fháil orthu, ar bhealach éigin, agus an cuma agus an blas orthu amhail gur gnáthmhilseáin iad. Ar an drochuair, má thugtar rochtain ar mhála de na glóthacha sin do leanaí, is annamh a íosfaidh siad díreach ceann amháin acu agus dá bhrí sin, is toradh an-dóchúil é ródháileog a thógáil mar a chonacthas i gcás roinnt leanaí óga a bhí go dona tinn san ospidéal go luath in 2021.

Tháinig ÚSBÉ ar an eolas faoi thuairiscí maidir le milseáin ghlóthaí ina bhfuil THC a bheith ar fáil i scoileanna in Éirinn agus dá bhrí sin, iarrtar ar thuismitheoirí agus ar chaomhnóirí labhairt lena ndéagóirí ag tabhairt foláirimh dóibh faoi na contúirtí má itheann siad iad nó má fhaigheann a siblíní níos óige rochtain orthu agus ina dhiaidh sin go bhfulaingíonn siad na hiarmhairtí tromchúiseacha a bhaineann le substaint thocsaineach a ithe.

Deireadh Fómhair 2021

PDF ar fáil ANSEO

Béarla

Dear Parent/Guardian,

The Food Safety Authority of Ireland has asked the Department to assist in sending out a message through school communities to parents. Please see below its warning about the danger associated with eating edible products, such as jelly sweets, containing cannabis components.

Secondly, in conjunction with the network of drug and alcohol taskforces throughout the country, the attached information leaflet has been prepared specifically for schools. It provides information on the range of supports that drug and alcohol taskforces can provide to schools, parents and students to prevent and tackle drug and alcohol use and to strengthen communications between local schools and drug and alcohol task forces.

As well as the contact details for each of the drug and alcohol task forces, it provides information on a range of valuable resources for schools and parents relating to drug and alcohol use.

Wishing you all a safe and peaceful mid-term break.

Warning regarding jelly sweets containing cannabis (THC)

The Food Safety Authority of Ireland (FSAI) is urging parents and guardians to be extremely vigilant to the dangers of their children getting access to and eating confectionary, particularly jelly sweets, containing significant amounts of the psychoactive cannabis component called tetrahydrocannabinol (THC). This warning comes amid the ongoing seizures of these illegal food products by the Gardaí and Customs services, and a number of serious medical incidents whereby these THC-containing jelly sweets resulted in teenagers and young children suffering serious adverse health effects requiring hospitalisation. These jelly sweets are packaged to look like popular brands of jellies and have been found to contain toxic amounts of THC (up to 50mg/jelly). Depending on the concentration of THC, eating one of these jellies can mean an equivalent intake of THC that is 5-10 times higher than that inhaled from a single cannabis cigarette. Also, unlike the almost immediate effects of inhaling THC (smoking or vaping), ingesting THC through these jellies can take up to 30 minutes for any effects to be felt. However, while waiting for those effects, those who have eaten these products may overdose in the mistaken belief that they need to eat more sweets in order to feel the effects. Of particular concern to the FSAI is the inadvertent consumption of these jelly sweets by small children who may somehow gain access to what looks and possibly tastes like ordinary sweets. Unfortunately, given access to a bag of these jellies, children will rarely eat just one and therefore, overdosing is a very likely outcome as witnessed by the hospitalisation of a number of seriously ill young children in the early part of 2021.

The FSAI has become aware of reports about the availability of THC-containing jelly sweets in schools in Ireland and therefore, parents and guardians are asked to speak with their teenagers alerting them to the dangers if they eat them or if their younger siblings get access to them and subsequently suffer the serious consequences of consuming a toxic substance.

October 2021

PDF available HERE

No events found
Follow us
09-Meith-2022
To apply for this position, please go to https://etbvacancies.thehirelab.com/Etb/Jobs?etbName=DDL
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire
D13 NP52

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2022 Gaelcholáiste Reachrann