Gaelcholáiste Reachrann

Litir le haghaidh: Fógraí, Urraitheoirí agus Síntiúis

Letter for: Ads, Sponsors and Donations
07-Aibreán-22
Litir le haghaidh: Fógraí, Urraitheoirí agus Síntiúis

English

A chara,

I am writing to you today seeking your help and support with our school’s Transition Year drama. We are currently seeking programme advertisements and sponsors for our Transition Year production of "Grease".

Our school, Gaelcholáiste Reachrann, was founded in 2001, meaning that we are celebrating our 20th birthday this year. As such, we are marking the occasion by performing “Grease” – with a twist – our performance will be as Gaeilge! Our students have been working hard over the past few months learning their lines and dance moves.

If you wish to place an advertisement in our programme, you can do so by contacting Oide Ciarán Ó Caomhánaigh or by calling the school office on 01 8770935. Full page advertisements cost €100 and will be printed in full colour on a glossy finish paper and distributed to all audience members and members of the wider school community. All proceeds go directly to support the school and its programmes. Any support you can give would be greatly appreciated.

If you wish to make a donation or become a sponsor, you can contact Oide Ciarán Ó Caomhánaigh and we can arrange a bank transfer to the school account. Alternatively, you can send in a cheque or cash to the school office.

Although we have been educating young people trí Ghaeilge for 20 years, we are still waiting for a permanent school building. As such, our school does not have a hall or venue in which we can perform our show. While this gives us the excellent opportunity to perform in an actual theatre, it also means that we have higher costs than other schools might have with a similar production.

Between rehearsal space hire, theatre venue hire, lighting and sound as well as the usual production expenses, the cost of the TY drama is too much for the school budget to cover alone. This is why we need your assistance. If you are in a position to buy an advertisement in our programme or if you could make a donation, it would help us greatly with covering the cost of our drama programme. Any extra money made with our show will be re-invested into the school and our transition year programme.

If you are in a position to make a larger donation, we would like to advise you that our school is a constituent school of the Dublin and Dún Laoghaire ETB (DDLETB), which is a registered charity (Charity Number: 20083526), so larger donations can be accommodated by contacting the school office.

Programme Advertisement Details:

Half Page [Landscape A6] (105 x 148) - €75

Full Page [Portrait A5] (148 x 210 mm) - €100

The Parents’ Council is also looking for donations to use as raffle prizes on the night. If you have anything to donate, please contact the Parents’ Council or drop prizes directly into the school office.

You can find more information about our school and our production on our school website:gcreachrann.ieor on our Twitter page @GCReachrann.

Information specific to the production can be found using the following hyperlinks:

Grease: Ceoldráma na hIdirbhliana / Grease: Transition Year Musical

Urraitheoirí / Sponsors

Ócáidí tiomsaithe airgid / Fundraising Events

Fógraí sa chlár Drámaíochta / Advertisements in the show programme

Many thanks for any support you can give – and many thanks for taking the time to read such a long text!

Is mise le meas,

Ciarán Ó Caomhánaigh

Ceann Bhliana na hIdirbhliana

Transition Year Year-Head

­­­­­­­­­­­­­­­­­Gaeilge

A chara,

Táim ag scríobh chugat inniu ag lorg do chabhair agus thacaíochta le dráma na hIdirbhliana inár scoil. Faoi láthair táimid ag lorg fógraí cláir agus urraitheoirí dár ndráma “Grease”.

Bunaíodh ár scoil, Gaelcholáiste Reachrann, i 2001, mar sin, tá muid ag ceiliúradh 20 bliain ar an bhfód i mbliana. Táimid ag ceiliúradh na hócáide trí “Grease” a léiriú – le casadh curtha leis – beidh ár seó as Gaeilge! Tá ár ndaltaí ag obair go dian le cúpla mí anuas ag foghlaim a gcuid línte agus a ngluaiseachtaí damhsa.

Más féidir leat fógra a chur inár gclár, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le hOide Ciarán Ó Caomhánaigh nó teagmháil a dhéanamh le hoifig na scoile ar 01 8770935. Cosnaíonn fógra leathanach iomlán €100 agus déanfar iad a phriontáil i ndath iomlán ar pháipéar snasta. Beidh cóip a dháileadh amach againn do gach ball den lucht féachana agus do phobal na scoile, ar ndóigh. Téann an t-airgead go léir go díreach chun tacú leis an scoil agus lena cláir. Bheimis an-bhuíoch as aon tacaíocht is féidir leat a thabhairt dúinn.

Más mian leat síntiús a thabhairt nó a bheith i d’urraitheoir, is féidir leat teacht i dteagmháíl le hOide Ciarán Ó Caomhánaigh agus is féidir linn aistriú bainc chuig cuntas na scoile a shocrú, nó is féidir leat seic nó airgead tirim a sheoladh chuig oifig na scoile.

Cé go bhfuil muid ag cur oideachas trí Ghaeilge ar fáil do dhaoine óga le 20 bliain, táimid fós ag fanacht ar fhoirgneamh scoile buan. Mar sin, níl halla nó ionad ag ár scoil inar féidir linn ár seó a chur ar siúl. Cé go dtugann sé seo deis iontach dúinn a bheith ag aisteoireacht i amharclann, ciallaíonn sé freisin go bhfuil costais níos airde againn ná mar a d’fhéadfadh a bheith ag scoileanna eile le seó cosúil. Idir cíos a chaitheamh ar spás cleachtaidh, cíos a chaitheamh ar ionaid amharclainne, soilse agus fuaim, chomh maith leis na gnáthchostais a bhaineann le seónna, tá costas dhráma na hIdirbhliana ró-dhúshlánach le clúdach ó bhuiséad na scoile amháin.

Sin é an fáth go dteastaíonn do chúnamh uainn. Má tá tú in ann fógra a cheannach inár gclár nó dá bhféadfá síntiús a thabhairt, cuideoidh sé go mór linn costas ár gclár drámaíochta a chlúdach. Déanfar aon airgead breise a thuilleamar a athinfheistiú sa scoil agus inár gclár idirbhliana.

Má tá tú in ann síntiús níos mó a thabhairt, ba mhaith linn a chur in iúl duit gur scoil de chuid BOO Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire (BOOACDL) í ár scoil. Is carthanas cláraithe í an BOOACDL (Uimhir Charthanais: 20083526). Is féidir linn glacadh le síntiús níos mó má thagann tú i dteagmháil le hoifig na scoile.

Sonraí Fógraíochta an Chláir:

Leathleathanach [Tírdhreach A6] (105 x 148) - €75

Leathanach Iomlán [Portráid A5] (148 x 210 mm) - €100

Tá Coiste na dTuismitheoirí ag lorg tabhartas freisin le húsáid mar dhuaiseanna crannchuir ar an oíche. Má tá rud ar bith agat gur féidir leat bronnadh orainn, déan teagmháil le Coiste na dTuismitheoirí nó seol duaiseanna díreach isteach chun na hoifige.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoinár scoil agus faoinár seó ar shuíomh idirlín na scoile: gcreachrann.ie nó ar ár leathanach Twitter @GCReachrann.

Is féidir leat eolas a bhaineann go díreach leis an seó a fháil trí na hipearnaisc seo:

Grease: Ceoldráma na hIdirbhliana / Grease: Transition Year Musical

Urraitheoirí / Sponsors

Ócáidí tiomsaithe airgid / Fundraising Events

Fógraí sa chlár Drámaíochta / Advertisements in the show programme

Míle buíochas as aon tacaíocht gur féidir leat a thabhairt dúinn – agus míle buíochas as d'am a chaitheamh ag léamh an téacs fada seo!

Is mise le meas,

Ciarán Ó Caomhánaigh

Ceann Bhliana na hIdirbhliana

D.Fómh
12 2022
Cruinniú dul chun cinn Bl6 // 6th Year Progress Meeting
D.Fómh
31 2022
Saoire Oíche Shamhna // Halloween Mid-term Break
Samh
11 2022
Seimeastar 1 ag críochnú // Semester 1 finishes
Follow us
22-M.Fómh-2022
Application form 2023-2024
16-M.Fómh-2022
Open Evening 2022
16-M.Fómh-2022
Admissions Notice 2023/2024
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire
D13 NP52

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2022 Gaelcholáiste Reachrann