Gaelcholáiste Reachrann

Seachtain Folláine – Seachtain Ghníomhach 2021 26-29 Aibreán

Wellbeing Week - Active Week 2021 26th - 29th April
23-Aibreán-21

Seachtain Folláine – Seachtain Ghníomhach 2021 26-29 Aibreán

 1. Imeacht ag gach rang gach lá (tréimhse amháin Luain – Céadaoin agus siúlóid uile scoile rang deireanach ar an Déardaoin)
  Each class will have an activity each day. (one session Monday to Wednesday and a whole school walk during the last class on Thursday).

 1. Beidh said ag dul amach leis an múinteoir atá acu ag an am (labhróidh Oide FIona leis na múinteoirí a bheidh i gceist faoin trealamh agus áit le dul). Beidh 2/3 ó bl4 ag cabhrú le gach imeacht.
  Each class will participate in the daily activity with the scheduled class teacher at the time (Oide Fiona will speak with these teachers about the equipment and location). 2/3 4th year students will be assisting each activity.
  • Dúshlán Scipeáil ar an gclós: Ag obair i mbeirteanna – ag glanadh an rópa roimh é a thabhairt don chéad duine eile. Beidh gach duine ag comhaireamh agus ag coimeád taifead ar an ipad faoin méid a bhfaigheann siad sa rang. Suimigh na daltaí o bl4 iad ag an deireadh agus coimeádfaidh said an taifead. Duais don rang leis an méid is mó seolta isteach roimh an Déardaoin.
   Skipping challenge in the yard: In teams of two - cleaning the rope before giving it to the next team. Everyone will be counting and keeping a record on an iPad of the amount that each class gets. TYs will count at the end and will maintain a record. Prize for the class with the most points sent in before Thursday.

  • Casta Baitín ar an gclós ar chúl: Saoirse ó 2D ag múineadh ceacht dóibh. Glan na bata ag an tús agus ag an deireadh.
   Baton twirling on the rear yard: Saoirse from 2D will be teaching this esson. Clean the baton after each participant.

  • Friosbaí ar an bhféar: Roinn an rang isteach ina 4 foireann. Beidh 2 páirc imeartha le zóin scórala leagtha amach. Imir 2xleath ceannais ag an am céanna agus ansin cluiche ceannais agus cluiche ¾ áit ag an am céanna. Glan an friosbaí i ndiaidh gach cluiche. Díghalraigh na lámha i ndiaidh. Má tá dhá chluiche friosbaí beidh pairc imearth amháin ag gach rang.
   Frisbee on the grass. Divide the class into 4 teams. There will be 2 playing fields with scoring zones laid ut. Play two semi finals at the same time, followed by a final and a 3rd place game at the same time. CLean the frisbee after each game. Sanitize hands immediately at the end of each session of play.

  • Corr ar an bhféar. Caithfidh siad an bun atá siad ag rith i dtreo a bhualadh chun duine a fháil amach. Greim le lámh amháin – an foireann amach. Greim le dhá lámh – an duine amach. Triúr amach – Athraigh. Coimeád taifead don méid daoine a thagann ar ais isteach chun an bhuaiteoir a aimsiú.
   Rounders on the grass. Must reach the destination they are running towards to knock a player out. Catch with one hand - other team out. Three players out, change sides. Keep a record on the amount of players that reenter to determine the winner.

  • Má tá rang eile amuigh ag imirt friosbaí nó cluiche corr eile beidh said ag úsáid liathróid peile in ionad liathróid leadóige.
   If neded, footballs may be used instead of tennis balls. Sanitized balls regularly throughout play.

 1. Siúlóid ar siúl timpeall an bhloic ag am lóin (bl1 ar an Luain, Bl2 ar an Máirt, Bl3 ar an gCéadaoin, bl4 ar an Déardaoin). Múinteoirí mar féitheoirí ar an siúlóid ag am lóin. Tá daoine ar an amchlár agus má tá suim ag aon duine eile bheadh sin iontach.
  Walk around the block at lunch (1st years on Monday, 2nd years on Tuesday, 3rd years on Wednesday, 4th years on Thursday). Teachers supervising these walks. Students MUST NOT leave the school on their own to take part in these walks, they MUST be accompanied by a teacher at all times.

 1. Siúlóid uile scoile ar an Déardaoin don rang deireanach – rang i ndiaidh rang. Amach as an scoil, cas ar dheis, siúl tríd an eastát trasna an páirc beag i dtreo halla na trionóide, cas ar dheis agus lean ar aghaidh go dtí an chéad chasadh ar dheis, ar ais tríd an eastát agus ar ais isteach sa scoil (ceann céanna a rinneamar i Mí na Samhna)
  Whole school walk on Thursday for the last class - class after class. Out of the school, turn right, walk through the estate, through the park on the way to Trinity Hall, turn right and keep going until the final right turn through the estate and back in the school gates. (Same walk we did in November.)

 1. Tá cead ag na daltaí éadaí spóirt a chaitheamh don tseachtain.
  Students may wear sports clothes for the week.
No events found
Follow us
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2021 Gaelcholáiste Reachrann