Gaelcholáiste Reachrann

Teachtaireacht ón bPríomhoide

Message from the Principal
12-Lúnasa-20

Gaeilge

Beannachtaí oraibh go léir a chairde.

Tá súil agam go bhfuil sibh go léir slán sábháilte agus ag baint taitneamh as saoire an tSamhraidh, an méid de atá fágtha pé scéal é. Níl aon amhras ach go bhfacaimid tréimhse chrua anróiteach nach bhfacthas cheana a bhuíochas don choróinvíreas. Rinne an fhoireann scoile éacht i mbun a gcuid dualgas agus léirigh siad stuaim agus éifeacht in am an ghátair.

Chuige sin, gabhaim buíochas ó chroí leis an bhfoireann!

Ba mhaith liom freisin an deis seo a thógáil buíochas ó chroí a ghabháil libh as an gcomhoibriu, an tacaíocht agus an fhoighne a léiríodh i rith an bpaindéim. Faraoir, níl an cath seo thart. Is mór é ár ndúshlán an Fómhar seo agus muid ag tabhairt aghaidh ar scoilbhliain nua. Dá réir, beidh bhur gcomhoibriú agus bhur dtacaíocht de dhíth anois, níos mó ná riamh.

Tá lúcháir an domhain orainn an scoil a oscailt arís ag deireadh na míosa seo agus táímid ag tnúth le failte chroíúil a chur roimh na daltaí, cuid díobh ar ndóigh a fheicfidh doirse Ghaelcholáiste Reachrann don chéad uair. Caithfimuid áfach an tréimhse a bhainistiú go géarchúiseach stuama, agus a chinntiú go gcloínn gach pioc dár gcleachtas leis na coinníollacha atá leagtha síos ag an Rialtas i dtaca le hathoscailt na scoileanna dara leibhéal.

Tá tréaniarracht á dhéanamh againn sa scoil faoi láthair chun riosca an phobal scoil a laghdú chun tacú le folláine na ndaltaí agus na foirne, agus chun teagaisc agus foghlma den scoth a chur ar fáil nuair a osclaíonn na doirsí arís.

Glacaim leis go mbeidh roinnt daltaí neirbhíseach ag filleadh ar na seomraí ranga i bhfianaise a bhfuil ag tarlú, fiú agus cuid mhaith díobh sceitimíneach faoi bheith i measc a gcairde arís. Beimid go léir ag obair as lámha a chéile chun a chinntiú go mbíonn daltaí ar a sáimhín só ag socrú isteach agus iad ag tabhairt faoin a n-obair scoile nuair a bheidh an scoil ar ais.

Beidh neart le foghlaim againn araon agus muid ag dul i ngleic leis na gnáthaimh nua. Ach foghlaimid i dteannta a chéile agus é mar bhunsprioc againn araon pobal na scoile seo a choinneáil sábháilte. Beidh eolas ar fáil go rialta agus muid ag druidim leis an athoscailt.

Tá dian oibre ar siúl sa scoil chun é a úllmhú don gnáthaimh nua agus tá a lán le foghlaim ag daltaí agus ag gach duine eile. Foghlaimeoimid na gnáthaimh sin le chéile. Beidh eolas ar fáil go leanúnach ar shuíomh gréasáin na scoile agus muid ag druidim le hathoscailt na scoile.

English

Greetings to all! I hope this message finds you safe and well. I would like to take this opportunity to thank you for your continued patience, support and cooperation during this difficult period. A special thank you to the staff of Gaelcholáiste Reachrann, who worked tirelessly throughout the pandemic. On behalf of the school community, I would sincerely like to applaud their commitment.

We are delighted to be able open our doors again at the end of this month and are looking forward enormously to welcoming our students back into the school and those students whom we meet for the first time. We are working hard to prepare for a safe return in conjunction with the Department of Education and Skills’ Roadmap for Reopening Schools. Every effort is being made to minimize the risk to our community, to support the wellbeing of students and staff and to continue to provide excellent teaching and learning this coming year. There are challenging times ahead and we would appreciate your continued patience and support.

Students are surely excited about their return, meeting their friends, teachers and other members of staff, but it is understandable that some may find this stressful. We are aware that some students may be anxious about returning to school, but rest assured that we have your child’s wellbeing at heart and we are committed to ensuring that they settle into their new routine with ease as they reconnect with friends and class groups.

We will all have to adjust to the new normal and we will all have much to learn as we go, but as always, we will endeavour to do this together. We are working extremely hard to ensure that the school facilities are safe for a staff, students and parents/guardians as we return to the new normal. This will mean new rules and regulations to keep everyone safe, and they will be communicated to all on our website as the date of our return fast approaches.

Go dtí sin, fanaigí slán,

Eimer Nic an Rí

M.Fómh
28 2020
Scoil Dúnta/School Closed
D.Fómh
26 2020
Briseadh leath-théarma
Noll
23 2020
Laethanta Saoire na Nollag
Follow us
24-M.Fómh-2020
School Closed
16-M.Fómh-2020
Letter to parents from the Covid-19 Committee
16-M.Fómh-2020
testing
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2020 Gaelcholáiste Reachrann