Gaelcholáiste Reachrann

Oiche-Oscailte

16-M.Fómh-2022
Open Evening 2022
30-M.Fómh-2021
Open Evening for the 2022-2023 school year
28-M.Fómh-2021
Information: Digital Open Evening 2022/23
02-D.Fómh-2020
Reiligiún / Religion Dírítear san Oideachas Reiligiúin ar eolas, tuiscint, scileanna, dearcadh agus luachanna a fhorbairt chun
30-M.Fómh-2020
Corpoideachas / Physical Education Tá sé mar aidhm ag gearrchúrsa an chorpoideachais an scoláire a fhorbairt mar rannpháirtí
30-M.Fómh-2020
OPOS /SPHE Tá sé d’aidhm ag an ngearrchúrsa seo tuiscint dhearfach an scoláire ar a nádúr féin agus
30-M.Fómh-2020
Grafaic Theicniúil / Technical Graphics Tá sé mar aidhm ag staidéar ar Ghrafaic na sraithe sóisearaí: cruthaitheacht,
30-M.Fómh-2020
OSSP / CSPE Tá sé mar aidhm ag an ngearrchúrsa eolas, spreagadh, cumas agus ábaltacht a thabhairt do dhaoine óga páirt
30-M.Fómh-2020
Staidéar Gnó / Business Studies Is é aidhm an staidéir gnó spéis an scoláire a mhúscailt sa timpeallacht
30-M.Fómh-2020
Ceol / Music Is é is aidhm leis an tsonraíocht cheoil seo cur le forbairt na feasachta agus na tuisceana ealaíonta, féinléiriú,
30-M.Fómh-2020
Eacnamaíocht Bhaile / Home Economics Home economics aims to develop students’ knowledge, attitudes, understanding, skills and values to achieve
30-M.Fómh-2020
Eolaíocht / Science Is é an aidhm atá leis an eolaíocht sa tsraith shóisearach tuiscint fhianaise bhunaithe an scoláire
30-M.Fómh-2020
Gearmáinis / German Is é aidhm na sonraíochta le haghaidh Nuatheangacha Iasachta na Sraithe Sóisearaí scileanna cumarsáideacha
30-M.Fómh-2020
Fraincis / French Is é aidhm na sonraíochta le haghaidh Nuatheangacha Iasachta na Sraithe Sóisearaí scileanna cumarsáideacha
30-M.Fómh-2020
Ealaín / Art Tá sé mar aidhm ag Amharc-ealaín na sraithe sóisearaí sraith meon agus cáilíochtaí
30-M.Fómh-2020
Stair / History Tá sé mar aidhm ag an staidéar ar an Stair sa tsraith shóisearach cur ar chumas an scoláire an tuiscint
Noll
08 2022
Cruinniú na Sraithe Sóisearaí do Thuistí Bl2 // Junior Cycle Meeting for Parents of 2nd Years
Noll
22 2022
Saoire na Nollag // Christmas Holidays
Ean
11 2023
Cruinniú dul chun cinn Bl5 // 5th Year Student Progress Meeting
Follow us
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire
D13 NP52

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2022 Gaelcholáiste Reachrann