Gaelcholáiste Reachrann

Bliain 3

23-Lúnasa-18

Bliain 3 2020/21

3rd Year 2020/21

________________________________

Dul siar molta/suggeted topics for revision 04/01/21

BLIAIN A TRÍ Dul siar i rith na Nollag

ÁBHAR

TOPAIC

GAEILGE

Naoise

Obair ar an OneNote san fhillteán ‘Obair na Nollag’ – Léamhthuiscint agus dhá cheacht gramadaí.

Ruairí

Obair ar an OneNote san fhillteán ‘Obair na Nollag’ – Léamhthuiscint agus dhá cheacht gramadaí.

Brian Ó C

Obair ar an OneNote san fhillteán ‘Obair na Nollag’ – Léamhthuiscint agus dhá cheacht gramadaí.

Kellie

Obair ar an OneNote san fhillteán ‘Obair na Nollag’ – Léamhthuiscint agus dhá cheacht gramadaí.

BÉARLA

Lynda

Poetry Techniques – Tá na notaí ar One Note

Vinnie

Ruairí

Poetry Techniques – Ceacht ar OneNote san fhillteán ‘Obair na Nollag’.

Cillian

Romeo & Juliet Key quotes dul siar ar OneNote

Poetry (WB Yeats) ar OneNote

MATA

Jean

Ceisteanna ó pháipéar samplach le triail , cóip ar fáil ar One Note dóibh

Seamus

Iar paipéir scrudaithe- teastais soisearach 2017 paipeir 1 mata ard leibhéil.

Peig

2019 Páipéar 1 C5, 2019 Páipéar 2 C5 , 2018 Páipéar 2 C1 + 2

Cóip ar OneNote- Content Library- Obair Nollaig

Enda

Páipéar Scrúdaithe 2019 - Páipéir 1, Ceist 1 agus 2 - Páipéir 2, Ceist 6 agus 10 (úsáid examinations.ie)

STAIR

Cormac

Léigh Caibidil 6 & 7 in Stór Staire agus scríobh amach roinnt pointí urchair (bulletpoints) mar staidéar ar an ábhar. (Tá an t-ábhar seo clúdaithe cheana féin, níl le déanamh ach na mórphointí a scríobh amach)

Kellie

Léigh Caibidil 6 & 7 in Stór Staire (PDF ar Onenote faoi Obair don Nollaig) agus scríobh amach roinnt pointí urchair (bulletpoints) mar staidéar ar an ábhar. (Tá an t-ábhar seo clúdaithe cheana féin, níl le déanamh ach na mórphointí a scríobh amach)

Brian Ó C

Léigh Caibidil 6 & 7 in Stór Staire agus scríobh amach roinnt pointí urchair (bulletpoints) mar staidéar ar an ábhar. (Tá an t-ábhar seo clúdaithe cheana féin, níl le déanamh ach na mórphointí a scríobh amach)

TÍREOLAÍOCHT

Lynda

Dul siar – Cruth mapameabhair (Le na eochairfocail & learaid) bunaithe ar An Domhan & Bolcáin.

Laura

Naoise

Obair ar an OneNote san fhillteán ‘Obair na Nollag’: Nótáí agus ceisteanna ar ‘Oighear’.

EACNAMAÍOCHT BHAILE

Lorraine

Léigh caib. 5, 9, 11, 13, 19.

Bain úsáid as caib. 18 le teacht suas le smaointí don scrúdú cócaireachta.

Déan iarracht cócaireacht a dhéanamh sa bhaile. Glac griangraf nó fís de.

Katie

GRAF THEIC

Shane

páipéir scrúdaithe ceisteanna: C. 1, 2, 5. Úsáid OneNote chun cabhrú leat.

GNÓ

Cian

Caib 28, 29, 30: Ceisteanna ar Onenote

Caib 5, 6 Ceisteanna dul siar sr onenote

Téigh go filtean “Dul Siar” ar Onenote

Sarah

Dul siar ar Caib 1, 2 agus 3 Ceisteanna ar onenote faoi seo

EOLAÍOCHT

Róisín

NA

Fiona

Ceisteanna ó páipéar samplacha -(ar fáil ar One Note dóibh sa filteán obair Nollaig 2020 (3b agus 3c)

Jean

Ceisteanna ó páipéar samplacha (ar fáil ar an bhféilire ar One Note dóibh)

Cormac

MRB a chríochnú agus dul siar a dhéanamh ar 3 caibidil dá rogha féin (nótaí le taispeáint)

FRAINCÍS

Muireann

Dul siar ar téamaí/foclóir ó anuraidh agus an bhliain seo go dtí seo. (La metéo, la plage, les montagnes, les vacances, les passe-temps, la nourriture, le présent + le passé composé)

Ciara

Dul siar ar téamaí/foclóir ó anuraidh agus an bhliain seo go dtí seo. (La metéo, la plage, les montagnes, les vacances, les passe-temps, la nourriture, le présent + le passé composé)

GEARMÁINIS

Eimear

Dul siar ar foclóir/téamaí – das Wetter, die Uhrzeit, am Bahnhof, Unterkunft ( Hotel, Campingplatz, Jugendherberge) – agus na haimsire déanta – Präsens / Perfekt / Imperfekt

Ciarán

ÉALAÍN

Niall

CEOL

Máire

Foirm na bpáipéar scrúdaithe / Exam Papers Form

______________________________________

Bliain 3 Méasúnu Deireadh Fómhair 2020

3rd Year October Report 2020

Re: Rochtain ar VSWare, Tuarascáil Bl 3,5,6.

A thuismitheoirí/chaomhnóirí, a chairde,

Ba mhaith liom sibh a chur ar an eolas go bhfuil Gaelcholáiste Reachrann ag úsáid an córas VSWare sa choláiste agus go bhfuil féidearthacht ann do thuismitheoirí/chaomhnóirí teacht ar thuarascáil a bpáistí ar líne. De dheasca sin, táimid chun triail a bhaint as do dhaltaí bhliain 3, 5 agus 6 agus athbhreithniú a dhéanamh air in a dhiaidh.

An tseachtain seo chugainn, geobhaibh tú ainm úsáideora agus pasfhocal

Ar mhiste libh na treoracha seo a leanas chun logáil isteach. Téigí go suíomh Gaelcholáiste Reachrann : gcreachrann.ie. Ar barr ar dheis tá tab VSWare. Cliceáil ar seo.

Cuirigí isteach an t-ainm úsáideora agus pasfhocal atá luaite ar an leathanach iniata. Cliceáil ar ‘sign in’. Nuair a osclaíonn leathanach do pháiste beidh tab ar chlé ‘Tuairiscí Tearma’. Cliceáil ar sin.Beidh na tuairiscí ar fáil i rith an briseadh lár-théarma.

Má tá aon cheist cur glaoch ar an scoil ag 01 8770935.

I wish to inform you that Gaelcholáiste Reachrann uses a system called VSWare in the college and it is possible to give parents/guardians access to view their child’s reports online. We are proposing, on a trial basis, to open the access to Parent(s) / Guardian(s) of 3rd, 5th, and 6th Year students and to review this after the midterm break.

In order to gain access to the system please follow these instructions. Log on to Gaelcholáiste Reachrann’s website which is gcreachrann.ie

When you are on the website click on the VSWare Icon top right of landing page. You will then be prompted to enter your login and password as shown on the attached page. Click on ‘sign in’ and your child’s page should then open. On the left hand side there will be a tab for ‘Term Reports’. Click on this to view the latest report. (Reports will be available over the midterm break).

Should you have any query please contact the school on 01 8770935.

Litir thábhachtach / Important Letter

 1. Go to the school website gcreachrann.ie
  Step 1.PNG
 2. Click on the VSWare button on the top right
  Step 2a.PNG
  Step 2b.PNG
 3. Log in using the User-name and Password provided
 4. Open the options on the left side of the page
 5. Choose "Term Reports"
 6. CLick on the most recent report to view your child's report card.

Amchlár:

Timetables:

3A 2020/21

3B 2020/21

3C 2020/21

3D 2020/21

Cruinniú Eolais Aoine 2/10/20

MRB-anna/CBAs

Suggest Reading Summer 2019

Suggested Reading Lists 2019

Már
17 2021
Lá Fhéile Pádraig
Már
29 2021
Laethanta saoire na Cásca
Aib
12 2021
Athoscailt na scoile
Follow us
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2021 Gaelcholáiste Reachrann