Gaelcholáiste Reachrann

Ealaín - Oíche Oscailte

Ealaín - Oíche Oscailte

Ealaín / Art

Tá sé mar aidhm ag Amharc-ealaín na sraithe sóisearaí sraith meon agus cáilíochtaí pearsanta a thabhairt don scoláire mar aon le scileanna agus próisis agus tuiscint aeistéitiúil.

Trí rannpháirtíocht phraiticiúil i réimsí na healaíne, na ceardaíochta agus an dearaidh, forbróidh an scoláire féinmhuinín, fiosracht, samhlaíocht agus cruthaitheacht. Forbróidh sé chomh maith cumais bharántúla an tsaoil seo i réiteach fadhbanna agus aon cumas le hoibriú, thar am, mar dhuine aonair agus i ngrúpaí, ar dhearadh agus ar chur i gcrích tascanna ealaíonta agus aeistéitiúla.

Sa spás sábháilte sa rang ealaíne, gheobhaidh an scoláire taithí ar na próisis bharántúla a bhaineann le hamharc-ealaín a shamhlú, a iniúchadh, a thriail, a dhéanamh, a thaispeáint agus a mheasúnú. Teipfidh air uaireanta, agus foghlaimeoidh sé gur taithí foghlama an-dearfach a bhíonn sa teipeadh go minic. Forbróidh an scoláire an t-eolas, na scileanna agus an tuiscint atá riachtanach chun saothar barántúil agus bunaidh ealaíne, ceardaíochta agus dearaidh a tháirgeadh agus chun dul i ngleic leis. Trína dhéanamh sin, tosóidh sé ag forbairt na litearthachta amhairc, na scileanna criticiúla agus na teanga atá riachtanach le dul i ngleic leis an gcultúr comhaimseartha. Cuirfidh sé seo tuilleadh le tuiscint an scoláire ar róil shaibhre agus éagsúla na healaíne, na ceardaíochta agus an dearaidh i sochaithe agus i gcultúir idir stairiúil agus chomhaimseartha.

Visual Art at junior cycle aims to provide the student with a set of personal attitudes and qualities as well as skills and processes and a sense of the aesthetic.

Through practical engagement in the areas of art, craft and design students will develop self-confidence, inquisitiveness, imagination, and creativity. They will also develop authentic, real-world problem-solving capacities and the capacity to work over time, as an individual and in groups, on the design and execution of artistic and aesthetic tasks.

Within the safe space of the art class, students will experience the authentic visual art processes of imagining, investigating, experimenting, making, displaying and evaluating. They will sometimes fail, and learn that failure can often be a hugely positive learning experience. Students will develop the knowledge, skills and understanding necessary to produce and to engage with authentic and original art, craft and design work. In so doing, they will begin to develop the visual literacy, critical skills and language necessary to engage with contemporary culture. This will further contribute to the students’ understanding of the rich and diverse roles of art, craft and design in historical and contemporary societies and cultures.

Físeán / Video

Gailearaí / Gallery

Ealaín - Oíche OscailteEalaín - Oíche OscailteEalaín - Oíche OscailteEalaín - Oíche OscailteEalaín - Oíche OscailteEalaín - Oíche OscailteEalaín - Oíche OscailteEalaín - Oíche OscailteEalaín - Oíche OscailteEalaín - Oíche OscailteEalaín - Oíche OscailteEalaín - Oíche OscailteEalaín - Oíche OscailteEalaín - Oíche OscailteEalaín - Oíche OscailteEalaín - Oíche Oscailte
Lún
22 2024
Ionduchtú Bl1
Lún
23 2024
Ionduchtú, BL1.Bl3, Bl6
Lún
27 2024
Bliain 1-6 ar scoil
Follow us
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire
D13 NP52

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste Reachrann