Gaelcholáiste Reachrann

Eolaíocht - Oíche Oscailte

Eolaíocht - Oíche Oscailte

Eolaíocht / Science

Is é an aidhm atá leis an eolaíocht sa tsraith shóisearach tuiscint fhianaise bhunaithe an scoláire ar an domhan nádúrtha a fhorbairt maille lena chumas chun fianaise a bhailiú agus a mheasúnú; a scileanna chun obair eolaíoch a dhéanamh a dhaingniú agus a dhoimhniú; go mbeadh sé níos féinfheasaí mar fhoghlaimeoir agus go n éireodh sé níos inniúla agus níos muiníne ina chumas féin chun an eolaíocht a úsáid agus a chur i bhfeidhm ina shaol laethúil.

Le bheith níos sonraíche spreagann sí gach scoláire

  • chun níos mó taitnimh a bhaint as foghlaim an heolaíochta, as a dtiocfaidh spéis ar feadh an tsaoil san eolaíocht
  • chun litearthacht eolaíochta a fhorbairt agus í sin a chur i bhfeidhm i dtoisí cogneolaíochta, mothaitheacha agus sícealuaile i leith anailíse ar shaincheisteanna eolaíochta a bhaineann leis an tsochaí, leis an gcomhshaol agus leis an inbhuanaitheacht
  • chun nós intinne eolaíochta agus treoshuíomh fiosrúcháin a fhorbairt trí ghníomhaíochtaí ranga, saotharlainne agus/nó lasmuigh de láthair na scoile a chothaíonn iniúchadh, samhlaíocht, fiosracht agus cruthaitheacht i leith fadhbanna mealltacha ábhartha a réiteach, agus chun feabhas a chur ar a chumas réasúnaíochta agus cinnteoireachta
  • chun príomhscileanna na sraithe sóisearaí a fhorbairt chun sonraí a aimsiú, a úsáid, a bhainistiú, a shintéisiú agus a mheasúnú; chun tuiscint agus torthaí eolaíochta a chur in iúl trí mheáin éagsúla a úsáid; agus chun smaointe a chosaint ar bhunús fianaise
  • chun corpas eolas eolaíochta a shealbhú; chun tuiscint a fhorbairt ar an Domhan agus ar spás agus ar a áit sa domhan fisiceach, bitheolaíoch agus ceimiceach agus chun cabhrú le bunús a bhunú le haghaidh níos mó ardfhoghlama.

Science in junior cycle aims to develop students’ evidence-based understanding of the natural world and their ability to gather and evaluate evidence: to consolidate and deepen their skills of working scientifically; to make them more self-aware as learners and become competent and confident in their ability to use and apply science in their everyday lives.

More specifically it encourages all students:

  • to develop a sense of enjoyment in the learning of science, leading to a lifelong interest in science
  • to develop scientific literacy and apply this in cognitive, affective and psycho-motor dimensions to the analysis of science issues relevant to society, the environment and sustainability
  • to develop a scientific habit of mind and inquiry orientation through class, laboratory and/or off-site activities that foster investigation, imagination, curiosity and creativity in solving engaging, relevant problems, and to improve their reasoning and decision-making abilities
  • to develop the key skills of junior cycle to find, use, manage, synthesise, and evaluate data; to communicate scientific understanding and findings using a variety of media; and to justify ideas on the basis of evidence
  • to acquire a body of scientific knowledge; to develop an understanding of Earth and space and their place in the physical, biological, and chemical world and to help establish a foundation for more advanced learning.

Físeán /Video

Noll
07 2023
Cruinniú dul chun cinn Bl1 // 1st Year Student Progress Meeting
Noll
14 2023
Oíche an tSolais / Ceremony of light
Noll
25 2023
Saoire na Nollag
Follow us
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire
D13 NP52

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2023 Gaelcholáiste Reachrann