Gaelcholáiste Reachrann

Eolas - Daltaí (Covid19)

20-Lúnasa-20

Ionduchtú Covid-19 Filleadh ar Scoil Lúnasa 2021

Covid-19 Induction on the return to school August 2021

Beidh gach dalta ag déanamh ionduchtú Covid-19 nuair a fhilleann siad ar scoil i mí Lúnasa. Tá cóip den ionduchtú ar fáil ANSEO.

Tá na rialacha chéanna i bhfeidhm ó anuraidh. Tá cóip don polasaí Covid-19 is reatha ar fail ANSEO.

Every student will complete a Covid-19 induction when they return to school in August. A copy of the induction is available HERE.

The same rules from last year are in force in the school. An updated copy of the school's Covid-19 policy is available HERE.

___________________________________________________

Ag filleadh ar scoil

Returning to school

Leagan Béarla ANSEO

___________________________________________________

Rialacha agus Meabhrúcháin Covid-19 (Feabhra 2021) / Covid-19 rules and reminders (February 2021)

___________________________________________________

Soiléiriú maidir le clúdaigh aghaidhe a úsáid

Clarification on the use of face coverings

Ní mór d’fhoireann agus do scoláirí ag an leibhéal iar-bhunscoile clúdach aghaidhe a chaitheamh i gceart ar scoil. Ciallaíonn sé seo go gcaithfear an srón agus an béal a chlúdach. Tá seo istigh sa Polasaí um Rialú Sláinte agus Sábháilteachta COVID-19 do scoláirí. Mura bhfuil dalta ag caitheamh a cumhdach aghaidhe i gceart cuirfear abhaile é/í.

Staff and students, at post-primary level, are required to correctly wear a face covering at school. This means that both the nose and mouth must be covered. This is covered in the Health and Safety Control of Covid-19 Policy for Students. If a student is not wearing their face covering correctly they will be sent home.

Soiléiriú maidir le clúdaigh aghaidhe a úsáid in Iar-bhunscoileanna

Clarification on the use of face coverings in Post Primary schools

Treoir maidir le clúdaigh aghaidhe a úsáid go sábháilte ar fáil ANSEO

Guidelines on when to wear face coverings and how to use them available HERE

___________________________________________________

Cuidigh linn leathadh COVID-19 a chosc trí 3 bheart riachtanacha a leanúint:

Help us to prevent the spread of COVID-19 by following 3 essential measures:

1. Sláinteachas maith do do lámha

 • Ba chóir duit do lámha a ní go maith agus go minic.
 • Ba chóir duit sláintíocht láimhe a úsáid, nuair is gá.
 • Féach ar an bhfíseán gairid seo ag taispeáint conas ba chóir duit do lámha a ní chun cuidiú le leathadh COVID-19 a chosc:
1. Good hand hygiene
 • Hands should be washed well and often.
 • Hand sanitiser should be used, when necessary.
 • Watch this short video demonstrating how hands should be washed properly to help prevent the spread of COVID-19:

2. Sláinteachas riospráide maith

 • Clúdaigh do bhéal agus do shrón, agus casacht nó sraothartach isteach i gciarsúr glan nó i do uillinn / muinchille
 • Faigh réidh leis an gciarsúr i mbosca bruscair dúnta
 • Ná casacht isteach i do lámha
 • Seachain lámh a leagadh ar do shúile, do shrón nó do bhéal go dtí go nighfidh tú do lámha. Is féidir le lámha éillithe an víreas a scaipeadh.
2. Good respiratory hygiene
 • Cover your mouth and nose, and cough or sneeze into a clean tissue or your elbow/sleeve
 • Dispose of the tissue into a closed bin
 • Do not cough into your hands
 • Avoid touching your eyes, nose or mouth until you wash your hands. Contaminated hands can spread the virus.

3. Fad Fisiciúil

 • Coinnigh 2 mhéadar óna chéile, nuair is féidir.
 • Teastaíonn bearta sábháilteachta breise agus tú ag obair níos dlúithe le daoine eile.
3. Physical Distancing
 • Keep 2 metres apart (6 feet)
 • Work requiring closer contact needs additional safety measures

___________________________________________________

Siomptóim COVID-19

Tógadh an t-eolas seo ó shuíomh gréasáin FSS ar an 04/01/2022. Le haghaidh eolas níos reatha agus níos doimhne tabhair cuairt ar a suíomh gréasáin an FSS ANSEO.

Má tá siomptóim COVID-19 ort:

Baineann an chomhairle seo le leanaí de gach aois suas go deireadh na meánscoile, is é sin 18 mbliana d’aois de ghnáth.

Tábhachtach

Má tá aon siomptóim COVID-19 (coróinvíreas) ort, fan sa bhaile agus faigh tástáil le haghaidh COVID-19. Ná tar chun na scoile.

B’fhéidir go mbeadh ort leithlisiú ó dhaoine eile. Braithfidh sé sin ar na siomptóim a bheidh ort.

I measc na siomptóm is coitianta a bhaineann le COVID-19, tá:

  • fiabhras (teocht ard 38 céim Celsius nó os a chionn)
  • casacht thirim
  • tuirse

I measc na siomptóm nach bhfuil chomh coitianta sin, tá:

  • caillteanas nó athrú bolaidh nó blaiste
  • srón phlúchta
  • toinníteas (súil dhearg nó bhándearg)
  • scornach thinn
  • tinneas cinn
  • pian sna matáin nó sna hailt (tinneas agus pianta)
  • gríos craicinn
  • samhnas, urlacan nó buinneach
  • crithfhuacht nó meadhrán

B’fhéidir nach mbeadh na siomptóim seo go léir ort. Seans nárbh ionann na siomptóim ag brath ar aoisghrúpa an duine agus ar an athraitheach den víreas atá i gceist. Uaireanta tógann sé suas le 14 lá sula bhfeictear siomptóim.

Fiú mura bhfuil ach siomptóim éadroma ort, fan sa bhaile go ceann 48 uair an chloig agus cuir glao ar do dhochtúir teaghlaigh le comhairle a fháil.

Is féidir le siomptóim COVID-19 a bheith cosúil le siomptóim slaghdáin, fliú nó fiabhrais léana. Má tá amhras ort faoi aon siomptóim atá ort, cuir glao ar do dhochtúir teaghlaigh. Ná tar chun na scoile. Fan sa bhaile.

Symptoms of COVID-19

This information was taken from the HSE website on 04/01/2022. For more current and in-depth information please visit their website HERE.

If you have any symptoms of Covid-19:

This advice applies to any child up to the end of their time in post-primary school.

Important

If you have any symptoms of COVID-19 (coronavirus), stay at home and arrange to be tested for COVID-19. Do not come to school.

The most common symptoms of COVID-19 (coronavirus) are:

COVID-19 symptoms can be like symptoms of cold, flu or hay fever.

Less common symptoms

Less common symptoms of COVID-19 include:

  • loss or change to your sense of smell or taste – this could mean they're completely gone or just different to normal
  • nasal congestion (runny or blocked nose)
  • conjunctivitis (also known as red eye or pink eye)
  • sore throat
  • headache
  • muscle or joint pain (aches and pains)
  • different types of skin rash
  • nausea or vomiting
  • diarrhoea
  • chills or dizziness

Sever symptoms

Symptoms of severe COVID‐19 include:

You may not have all of the symptoms or your symptoms may be mild. Symptoms may vary for different age groups or different variants of the virus.

You can still get infected if you are fully vaccinated. But your symptoms may be mild.

It can take up to 14 days after you are infected for symptoms to show. You can spread COVID-19 during this time. Do not come to school, stay at home.

If you have symptoms of COVID-19

If you have any symptoms of COVID-19, even if they are mild:

Do these even if you have completed your first round of COVID-19 vaccination, had a booster, or had a postive PCR test result in the past.

If you have an underlying condition that puts you at higher risk of severe disease, contact your GP.

___________________________________________________

covid-19-face-covering-guidelines-poster.pdf

covid-19-face-coverings-irish-.pdf

covid-19-how-to-prevent-irish-.pdf

covid-19-who-is-at-risk-irish-.pdf

stay-safe-protect-irish-.pdf

Már
23 2023
Cruinniú dul chun cinn Bl4 // 4th Year Student Progress Meeting
Már
31 2023
Saoire na Cásca / Easter Break
Follow us
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire
D13 NP52

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2023 Gaelcholáiste Reachrann