Gaelcholáiste Reachrann

Eolas - Tuismitheoirí (Covid 19)

26-Lúnasa-20

Eolas is déanaí

Most recent information

___________________________________________________

Eolas Achoimhrithe Feabhra 2022

Information Summarised from the HSE February 2022

Treoir nuashonraithe do scoileanna maidir le Covid-19 I ndiaidh bhriseadh lár téarma 2022. (28/02/22)

Updated guide for schools on Covid 19 following the 2022 midterm break (28/02/22)

___________________________________________________

Eolas ón HSE

Information from the HSE

Eolas faoi shrianadh gluaiseachtaí (fan sa bhaile). (18/01/2022)

Information about restricting movements (stay at home) (18/01/2022)

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/restricted-movements/restricted-movements/

Tá eolas mhionsonraithe do thuismitheoirí ar shuíomh gréasáin an FSS. Bain úsáide as an suíomh gréasáin seo leis an nasc thíos:

Detailed information for parents can be found on the HSE's website. Please refer to this website using the link below:

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/preventing-the-spread/child-returning-to-school-or-childcare/

Please see link below for parent-focused public health advice about COVID-19 symptoms.

https://www.gov.ie/en/publication/a04fc-advice-for-students-and-their-families/#health-advice-for-parents

___________________________________________________

Siomptóim COVID-19

Tógadh an t-eolas seo ó shuíomh gréasáin FSS ar an 04/01/2022. Le haghaidh eolas níos reatha agus níos doimhne tabhair cuairt ar a suíomh gréasáin an FSS ANSEO.

Má tá siomptóim COVID-19 ar do leanbh:

Baineann an chomhairle seo le leanaí de gach aois suas go deireadh na meánscoile, is é sin 18 mbliana d’aois de ghnáth.

Tábhachtach

Má tá aon siomptóim COVID-19 (coróinvíreas) ar do leanbh, coinnigh sa bhaile é nó í agus faigh tástáil le haghaidh COVID-19 dó nó di. Na sheol chun na scoile iad.

B’fhéidir go mbeadh ort é nó í a leithlisiú ó dhaoine eile. Braithfidh sé sin ar na siomptóim a bheidh air nó uirthi.

I measc na siomptóm is coitianta a bhaineann le COVID-19, tá:

  • fiabhras (teocht ard 38 céim Celsius nó os a chionn)
  • casacht thirim
  • tuirse

I measc na siomptóm nach bhfuil chomh coitianta sin, tá:

  • caillteanas nó athrú bolaidh nó blaiste
  • srón phlúchta
  • toinníteas (súil dhearg nó bhándearg)
  • scornach thinn
  • tinneas cinn
  • pian sna matáin nó sna hailt (tinneas agus pianta)
  • gríos craicinn
  • samhnas, urlacan nó buinneach
  • crithfhuacht nó meadhrán

B’fhéidir nach mbeadh na siomptóim seo go léir ar do leanbh. Seans nárbh ionann na siomptóim ag brath ar aoisghrúpa an duine agus ar an athraitheach den víreas atá i gceist. Uaireanta tógann sé suas le 14 lá sula bhfeictear siomptóim.

Fiú mura bhfuil ach siomptóim éadroma ar do leanbh, coinnigh sa bhaile é nó í go ceann 48 uair an chloig agus cuir glao ar do dhochtúir teaghlaigh le comhairle a fháil.

Is féidir le siomptóim COVID-19 a bheith cosúil le siomptóim slaghdáin, fliú nó fiabhrais léana. Má tá amhras ort faoi aon siomptóim atá ar do leanbh, cuir glao ar do dhochtúir teaghlaigh. Ná sheol do pháiste chun na scoile. Coinnigh sa bhaile iad.

Symptoms of COVID-19

This information was taken from the HSE website on 04/01/2022. For more current and in-depth information please visit their website HERE.

If your child has any symptoms of Covid-19:

This advice applies to any child up to the end of their time in post-primary school.

Important

If your child has any symptoms of COVID-19 (coronavirus), keep them at home and arrange for them to be tested for COVID-19. Do not send them to school.

The most common symptoms of COVID-19 (coronavirus) are:

COVID-19 symptoms can be like symptoms of cold, flu or hay fever.

Less common symptoms

Less common symptoms of COVID-19 include:

  • loss or change to your sense of smell or taste – this could mean they're completely gone or just different to normal
  • nasal congestion (runny or blocked nose)
  • conjunctivitis (also known as red eye or pink eye)
  • sore throat
  • headache
  • muscle or joint pain (aches and pains)
  • different types of skin rash
  • nausea or vomiting
  • diarrhoea
  • chills or dizziness

Sever symptoms

Symptoms of severe COVID‐19 include:

You may not have all of the symptoms or your symptoms may be mild. Symptoms may vary for different age groups or different variants of the virus.

You can still get infected if you are fully vaccinated. But your symptoms may be mild.

It can take up to 14 days after you are infected for symptoms to show. You can spread COVID-19 during this time. Do not send your child to school, keep them at home.

If you have symptoms of COVID-19

If you have any symptoms of COVID-19, even if they are mild:

Do these even if you have completed your first round of COVID-19 vaccination, had a booster, or had a postive PCR test result in the past.

If you have an underlying condition that puts you at higher risk of severe disease, contact your GP.

___________________________________________________

Eolas is déanaí

Most recent information

___________________________________________________

Eolas ábhartha eile

Other relevant Information

___________________________________________________

Rialacha agus Meabhrúcháin Covid-19

Covid-19 rules and reminders

Tá polasaithe na scoile ar fáil ar an suíomh gréasáin ANSEO.

The school's policies are available on the school website HERE.

___________________________________________________

Ionduchtú Covid-19 Filleadh ar Scoil Lúnasa 2021

Covid-19 Induction on the return to school August 2021

Beidh gach dalta ag déanamh ionduchtú Covid-19 nuair a fhilleann siad ar scoil i mí Lúnasa. Tá cóip den ionduchtú ar fáil ANSEO.

Tá na rialacha chéanna i bhfeidhm ó anuraidh. Tá cóip don polasaí Covid-19 is reatha ar failANSEO.

Every student will complete a Covid-19 induction when they return to school in August. A copy of the induction is available HERE.

The same rules from last year are in force in the school. An updated copy of the school's Covid-19 policy is available HERE.

___________________________________________________

Litir chuig Tuismitheoirí agus Caomhnóirí ón gCoiste Covid maidir leis an filleadh ar an scoil

Letter to Parents and Guardians from the Covid Committee regarding the return to school.

PDF: Litir chuig Tuismitheoirí agus Caomhnóirí 09/04/2021

___________________________________________________

Litir chuig Tuismitheoirí agus Caomhnóirí ón Aire

Letter to Parents and Guardians from the Minister

Gaeilge / English

___________________________________________________

Soiléiriú maidir le clúdaigh aghaidhe a úsáid

Clarification on the use of face coverings

Ní mór d’fhoireann agus do scoláirí ag an leibhéal iar-bhunscoile clúdach aghaidhe a chaitheamh i gceart ar scoil. Ciallaíonn sé seo go gcaithfear an srón agus an béal a chlúdach. Tá seo istigh sa Polasaí um Rialú Sláinte agus Sábháilteachta COVID-19 do scoláirí. Mura bhfuil dalta ag caitheamh a cumhdach aghaidhe i gceart cuirfear abhaile é/í.

Staff and students, at post-primary level, are required to correctly wear a face covering at school. This means that both the nose and mouth must be covered. This is covered in the Health and Safety Control of Covid-19 Policy for Students. If a student is not wearing their face covering correctly they will be sent home.

Soiléiriú maidir le clúdaigh aghaidhe a úsáid in Iar-bhunscoileanna

Clarification on the use of face coverings in Post Primary schools

___________________________________________________

Litir ón gCoiste Covid-19

Letter from the Covid-19 Committee

PDF: Litir do thuistí 16-09-2020 (Gaeilge & English)

___________________________________________________

Litir Oscailte ón bPríomh-Dhoctúir Oifigiúil Gníomhach chuig Tuismitheoirí

Open Letter to Parents from the Acting Chief Medical Officer

Litir Oscailte ón bPDOG chuig tuismitheoirí (Gaeilge)

Open Letter ACMO to Parents (English)

_________________________________________

Comhairle do Thuismitheoirí

Advice to Parents

An English version of the "Back to School advice for Parents" is available HERE.

_________________________________________

_________________________________________

Gaeilge

Eolas ón FSS do thuismitheoirí

English

Information from HSE for parents

_________________________________________

_________________________________________

Breis eolas

Additional Information:

Gov.ie: Ag Tacú le leanaí

Gov.ie: Supporting Children

Teangati.ie: Aiseanna Covid-19

HSE: Corona virus General Information (incl. symptoms)

HSE: Protecting Your Child

HSE: If your child has symptoms

HSE: Get urgent medical help if your child is very unwell

Gov.ie: Advice for students and their families

Gov.ie: Opening our post-primary schools

Már
23 2023
Cruinniú dul chun cinn Bl4 // 4th Year Student Progress Meeting
Már
31 2023
Saoire na Cásca / Easter Break
Follow us
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire
D13 NP52

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2023 Gaelcholáiste Reachrann