Gaelcholáiste Reachrann

Foireann / Staff

24-Meitheamh-19
Foireann / Staff

Príomhoide / Principal

Eimer Nic an Rí

Leas-Phríomhoide / Vice-Principal

Ciarán Ó Rodaigh

Cinn Bliana / Year Heads

Oide Máire Ní Chléirigh

Bliain 6

Oide Ciarán Ó Caomhánaigh

Bliain 5

Oide Niall Ó Máirtín

Bliain 4

Bliain 3

Oide Róisín Ní Mhógáin

Bliain 2

Oide Brian Mac Aoidh

Bliain 1

Foireann / Staff

Oide Lucy de Faoite

Oide Naoise de Poire

Oide Lorraine de Stafford

Oide Cian Mac Giolla Bhríde

Oide Shane Mac Lochlainn

Oide Uinseann Mac Uait

Oide Cormac Mac Ualgairg

Oide Ciara Ní Bhroin

Oide Emma Ní Labhraí

Oide Lynda Rose Ní Dhéisigh

Oide Katie Ní Raghallaigh

Oide Fiona Nic an Bhaird

Oide Sarah Nic an Rí

Oide Micheál Ó Briain

Oide Cillian Ó Caoimh

Oide Enda Ó Céilleachair

Oide Brian Ó Croinín

Oide Rúairí Ó hArgáin

Oide Cormac Ó Rinn

Oide Seamus Ó Rócháin

Oide Eimear Uí Chonghaile

Oide Laura Uí Laighin

Oide Gilmar Souza

Oide Maja Nowicka

Cúntóir Riachtanais Speisialta / Special Needs Assistant

Noreen Ní Leech

Rúnaí / Secretary

Noeleen Uí Fhiaich

Vanya Nic an Bhaird

Feighlí / Caretaker

Mark

Gairmthreoir / Career Guidance

Ball Foirne / Staff Member:

Má tá ceist agat faoin Ollscoil, bhéinn lán-sásta labhairt leat faoi:

If you have a question about University, I'd be happy to talk to you about:

Eimer Nic an Rí

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

University College Dublin

Ciarán Ó Rodaigh

Coláiste na Tríonóide

Trinity College Dublin

Oide Brian Mac Aoidh

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

NUI Galway

Oide Máire Ní Chléirigh

Ollscoil na hÉireann Mhá Nuad

Maynooth University

Oide Ciarán Ó Caomhánaigh

Ollscoil na hÉireann Mhá Nuad

Maynooth University

Oide Niall Ó Máirtín

Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha

National College of Art and Design

Oide Róisín Ní Mhógáin

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Dublin City University

Oide Lucy de Faoite

Coláiste na Tríonóide

Trinity College Dublin

Oide Naoise de Poire

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

NUI Galway

Oide Lorraine de Stafford

Coláiste na Tríonóide

Trinity College Dublin

Oide Cian Mac Giolla Bhríde

Mary Immaculate College

Coláiste Mhuire gan Smál

Oide Shane Mac Lochlainn

Ollscoil Luimnigh

University of Limerick

Oide Uinseann Mac Uait

Coláiste Phádraig, Droim Conrach

St. Patrick's College, Drumcondra

Oide Cormac Mac Ualgairg

Coláiste na Tríonóide

Trinity College Dublin

Oide Ciara Ní Bhroin

Coláiste na Tríonóide

Trinity College Dublin

Oide Emma Ní Labhraí

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

NUI Galway

Oide Lynda Rose Ní Dhéisigh

Ollscoil na hÉireann Mhá Nuad

Maynooth University

Oide Katie Ní Raghallaigh

Coláiste San Aingeal, Sligeach

St. Angela's College, Sligo

Oide Fiona Nic an Bhaird

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Dublin City University

Oide Sarah Nic an Rí

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Dublin City University

Oide Micheál Ó Briain

Coláiste Phádraig, Droim Conrach

St. Patrick's College, Drumcondra

Oide Cillian Ó Caoimh

Coláiste Phádraig, Droim Conrach

St. Patrick's College, Drumcondra

Oide Enda Ó Céilleachair

Ollscoil Mhanchain

University of Manchester

Oide Brian Ó Croinín

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

University College Dublin

Oide Rúairí Ó hArgáin

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

University College Dublin

Oide Cormac Ó Rinn

Ollscoil na hÉireann Mhá Nuad

Maynooth University

Oide Seamus Ó Rócháin

Ollscoil na Banríona, Béal Feirste

Queen's University Belfast

Oide Eimear Uí Chonghaile

Ollscoil Luimnigh

University of Limerick

Oide Laura Uí Laighin

Ollscoil Chester

University of Chester

Oide Maja Nowicka

Oide Gilmar Souza

Físeán foirne / Staff Video

No events found
Follow us
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire
D13 NP52

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2022 Gaelcholáiste Reachrann