Gaelcholáiste Reachrann

Reiligiún - Oíche Oscailte

Reiligiún - Oíche Oscailte

Reiligiún / Religion

Dírítear san Oideachas Reiligiúin ar eolas, tuiscint, scileanna, dearcadh agus luachanna a fhorbairt chun cur ar chumas an aosa óig tuiscint a fháil ar reiligiún agus ar a ábharthacht sa saol, i gcaidrimh, sa tsochaí agus sa domhan trí chéile. Tá sé mar aidhm aige cumas an scoláire a fhorbairt chun ceisteanna faoi bhrí, cuspóir agus caidrimh a fhiosrú, cabhair a tabhairt dó chun tuiscint, meas agus léirthuiscint a fháil ar an gcaoi ina léiríonn daoine cibé creideamh atá acu, agus éascú a dhéanamh ar dhialóg agus machnamh faoin éagsúlacht creidimh agus luachanna atá mar bhonn faoi chinnteoireacht fhreagrach agus modhanna maireachtála.

Religious Education aims to develop knowledge, understanding, skills, attitudes and values to enable young people to come to an understanding of religion and its relevance to life, relationships, society and the wider world. It aims to develop the students’ ability to examine questions of meaning, purpose and relationships, to help students understand, respect and appreciate people’s expression of beliefs, and to facilitate dialogue and reflection on the diversity of beliefs and values that inform responsible decision-making and ways of living.

Noll
07 2023
Cruinniú dul chun cinn Bl1 // 1st Year Student Progress Meeting
Noll
14 2023
Oíche an tSolais / Ceremony of light
Noll
25 2023
Saoire na Nollag
Follow us
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire
D13 NP52

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2023 Gaelcholáiste Reachrann