Gaelcholáiste Reachrann

Bliain 3

23-Lúnasa-18

Bliain 3 2020/21

3rd Year 2020/21

Dataí tábhachtach BL 3 Tearma deireanach 2021

Ábhar

Measúnú

Spriocdháta

Gnó

Scrudú ranga (x3)

Scrúdú amháin sa seachtain dár tús: 19/4/21

Scrúdú x2 i mí Bealtaine: roimh an 15/5/21

Stair

Tionscnamh

le bheith isteach roimh an 26/4/21

Eac Bhaile

MRB

Le críochnú roimh an 21/5/21

Mata

Scrudú ranga (x1)

Bealtaine (roimh an 15/5/21)

Foirm le líonadh maidir leis an Teastas ANSEO

Seó ar Powerpoint

________________________________

Foirm na bpáipéar scrúdaithe / Exam Papers Form

______________________________________

Bliain 3 Méasúnu Deireadh Fómhair 2020

3rd Year October Report 2020

Re: Rochtain ar VSWare, Tuarascáil Bl 3,5,6.

A thuismitheoirí/chaomhnóirí, a chairde,

Ba mhaith liom sibh a chur ar an eolas go bhfuil Gaelcholáiste Reachrann ag úsáid an córas VSWare sa choláiste agus go bhfuil féidearthacht ann do thuismitheoirí/chaomhnóirí teacht ar thuarascáil a bpáistí ar líne. De dheasca sin, táimid chun triail a bhaint as do dhaltaí bhliain 3, 5 agus 6 agus athbhreithniú a dhéanamh air in a dhiaidh.

An tseachtain seo chugainn, geobhaibh tú ainm úsáideora agus pasfhocal

Ar mhiste libh na treoracha seo a leanas chun logáil isteach. Téigí go suíomh Gaelcholáiste Reachrann : gcreachrann.ie. Ar barr ar dheis tá tab VSWare. Cliceáil ar seo.

Cuirigí isteach an t-ainm úsáideora agus pasfhocal atá luaite ar an leathanach iniata. Cliceáil ar ‘sign in’. Nuair a osclaíonn leathanach do pháiste beidh tab ar chlé ‘Tuairiscí Tearma’. Cliceáil ar sin.Beidh na tuairiscí ar fáil i rith an briseadh lár-théarma.

Má tá aon cheist cur glaoch ar an scoil ag 01 8770935.

I wish to inform you that Gaelcholáiste Reachrann uses a system called VSWare in the college and it is possible to give parents/guardians access to view their child’s reports online. We are proposing, on a trial basis, to open the access to Parent(s) / Guardian(s) of 3rd, 5th, and 6th Year students and to review this after the midterm break.

In order to gain access to the system please follow these instructions. Log on to Gaelcholáiste Reachrann’s website which is gcreachrann.ie

When you are on the website click on the VSWare Icon top right of landing page. You will then be prompted to enter your login and password as shown on the attached page. Click on ‘sign in’ and your child’s page should then open. On the left hand side there will be a tab for ‘Term Reports’. Click on this to view the latest report. (Reports will be available over the midterm break).

Should you have any query please contact the school on 01 8770935.

Litir thábhachtach / Important Letter

 1. Go to the school website gcreachrann.ie
  Step 1.PNG
 2. Click on the VSWare button on the top right
  Step 2a.PNG
  Step 2b.PNG
 3. Log in using the User-name and Password provided
 4. Open the options on the left side of the page
 5. Choose "Term Reports"
 6. CLick on the most recent report to view your child's report card.

Amchlár:

Timetables:

3A 2020/21

3B 2020/21

3C 2020/21

3D 2020/21

Cruinniú Eolais Aoine 2/10/20

MRB-anna/CBAs

Suggest Reading Summer 2019

Suggested Reading Lists 2019

No events found
Follow us
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2021 Gaelcholáiste Reachrann