Gaelcholáiste Reachrann

Bliain 6

23-Lúnasa-18

Bliain 6 2020/21

6th Year 2020/21

Dul siar molta

Suggest revision topics 04/01/21

BLIAIN 6 – dul siar i rith na Nollag

ÁBHAR

RANG

TOPAIC

GAEILGE

6A

Dul siar sraith pictiúir 1-10 agus dul siar ar an Triail.

6B

Dul siar sraith pictiúir 1-10 & dul siar ar an Triail – achoimre ar OneNote – scéal an dráma le bheith ar eolas go maith acu.

6C

O.Emma

Dul siar ar sraith pictiúir 1-10 (at an OneNote)

Éist le ‘An Triail’ ar YouTube (nasc agus nótaí ar an OneNote) scéal an dráma le bheith ar eolas go maith

BÉARLA

CIARÁN

Revise the poets (Boland, Frost, Plath and Durcan). Make personalized notes on each poem. Identify a central theme, find 2 images which support this theme and highlight techniques used in these images.

RUAIRÍ

Revise the poets (Boland, Frost, Plath and Durcan). Make personalized notes on each poem. Identify a central theme, find 2 images which support this theme and highlight techniques used in these images.

VINNIE

MATA

LUCY

Dul siar le déanamh ar Ailgéabar (beart ceisteanna acu gur féidir leo a úsáid) agus Staitisticí (úsáid na nótaí ar One Note)

SÉAMUS

Cabidil 4 cur trial ort fhéin – ceist 1,3,5,7

Cabidil 8 cur trial ort fhéin – ceist 2,3,9,10,11

Cabidil 13 cur trial ort fhéin – ceist 1, 2,4,6,9

ENDA

Cabidil 4, Cur trial ort fhéin – ceist 1,3,5,7

Cabidil 8, Cur trial ort fhéin – ceist 2,3,9,10,11

Cabidil 13, Cur trial ort fhéin – ceist 1, 2,4,6,9

STAIR

CORMAC

Dul siar ar Hitler agus ar fhás faisisteachais sa Ghearmáin

TÍREOLAÍOCHT

BRIAN

Dul siar le déanamh ar na haistí fisicúla.

EACNAMAÍOCHT BHAILE

LORRAINE

Téigh siar ar Teicneolaíocht sa bhaile, Bainistíocht ar acmhainní agus Teicstílí (go léir ar OneNote & sna cóipleabhair). Déanfaimid scrúdú ranga i mí Eanair.

KATIE

STÁIDÉAR FOIRG

SHANE

páipéir scrúdaithe ceisteanna: C.3, 5, 10. Lean ar aghaidh le obair fillteáin freisin

GNÓ

SARAH

Ardleibhéal Páipéir Scrúdaithe 2019 Roinn 3 Ceist 1 , 2017 Roinn 3 Ceist 1

Gnáthleibhéal Páipéir Scrúdaithe 2019 Roinn 2 Ceist 1 , 2017 Roinn 2 Ceist 1

CÚNTASAÍOCHT

SARAH

Ardleibhéal Páipéir Scrúdaithe 2014 Ceist 9

FISIC

LUCY

Dul siar le déanamh ar thonnta (caib 16, 17 agus 18) – is féidir leo One Note a úsáid chun na naisc YouTube agus nótaí a aimsiú má tá siad ag teastáil

BITHEOLAÍOCHT

CORMAC

Dul siar a dhéanamh ar na gcaibidil seo a leanas: Riospráid, Fótaisintéis agus Eiceolaíocht

RÓISÍN

Ceartúcháin le déanamh ar na ceisteanna Éisfhearradh, ag úsaid an bileog ar OneNote.

Ceisteanna dul siar le déanamh ar na Turgnaimh ó Aonad 1&2 – Go léir leagtha amach de réir an caibidil ar OneNote.

FRAINCÍS

MUIREANN

Féach siar ar foclóir/téamaí – le travail, la nouvelle technologie, la rentrée, Covid 19, la santé, la journée typique et l’avenir – agus na haimsire déanta le déanaí– le P.C, l’imparfait, le futur proche,, futur simple, conditionnel.

Léamhthuiscint 2020 Q.1 (le travail)

EIMEAR

Dul siar ar foclóir/téamaí – le travail, l’argent de poche, mon stage de travail, la nouvelle technologie,, Covid 19, la santé, – agus na haimsire déanta le déanaí– le Passé Composé, l’imparfait, le futur proche,, futur simple, conditionnel.

GEARMÁINIS

CIARÁN

Dul siar agus foghlaim a dhéanamh ar na Bildergeschichte agus na Rollenspiele. Féach ar Clár/Scannán Geramáinise nó trí Gearmáinis freisin.

ÉALAÍN

NIALL

CEOL

MÁIRE

Eolas tábhachtach ón bpríomhoide maidir le Cruinniú Tuismitheoirí/Múinteoirí Bl6 2/12/20

Eolas maidir Cruinniú Tuismitheoirí Múinteoirí Bl6 2020

Foirm le líonadh

Cur is láthair maidir leis an CAO

CAO Presentation 10ú Samhain 2020

Tráthnóna Eolais CAO Bl. 6 2020-21

Cruinniú Eolais CAO

CAO Information Meeting

Beidh cruinniú maidir leis an CAO ar siúl ar líne thar Teams Dé Máirt 10ú Samhain. Beidh an nasc agus treoracha roinnte le tuismitheoirí ar an Luan. Míle buíochas as ucht bhur gcomhoibrithe.


On Tuesday 10th of November the school will be holding an information meeting for parents regarding the CAO application process. This meeting will be held on line using the Teams platform. A link and instructions on how to access the meeting will be shared with parents on Monday. Thank you for your cooperation.

______________________________________

Foirm na bpáipéar scrúdaithe / Exam Papers Form

______________________________________

Bliain 6 Méasúnu Deireadh Fómhair 2020

6th Year October Report 2020

Re: Rochtain ar VSWare, Tuarascáil Bl 3,5,6.

A thuismitheoirí/chaomhnóirí, a chairde,

Ba mhaith liom sibh a chur ar an eolas go bhfuil Gaelcholáiste Reachrann ag úsáid an córas VSWare sa choláiste agus go bhfuil féidearthacht ann do thuismitheoirí/chaomhnóirí teacht ar thuarascáil a bpáistí ar líne. De dheasca sin, táimid chun triail a bhaint as do dhaltaí bhliain 3, 5 agus 6 agus athbhreithniú a dhéanamh air in a dhiaidh.

An tseachtain seo chugainn, geobhaibh tú ainm úsáideora agus pasfhocal

Ar mhiste libh na treoracha seo a leanas chun logáil isteach. Téigí go suíomh Gaelcholáiste Reachrann : gcreachrann.ie. Ar barr ar dheis tá tab VSWare. Cliceáil ar seo.

Cuirigí isteach an t-ainm úsáideora agus pasfhocal atá luaite ar an leathanach iniata. Cliceáil ar ‘sign in’. Nuair a osclaíonn leathanach do pháiste beidh tab ar chlé ‘Tuairiscí Tearma’. Cliceáil ar sin.Beidh na tuairiscí ar fáil i rith an briseadh lár-théarma.

Má tá aon cheist cur glaoch ar an scoil ag 01 8770935.

I wish to inform you that Gaelcholáiste Reachrann uses a system called VSWare in the college and it is possible to give parents/guardians access to view their child’s reports online. We are proposing, on a trial basis, to open the access to Parent(s) / Guardian(s) of 3rd, 5th, and 6th Year students and to review this after the midterm break.

In order to gain access to the system please follow these instructions. Log on to Gaelcholáiste Reachrann’s website which is gcreachrann.ie

When you are on the website click on the VSWare Icon top right of landing page. You will then be prompted to enter your login and password as shown on the attached page. Click on ‘sign in’ and your child’s page should then open. On the left hand side there will be a tab for ‘Term Reports’. Click on this to view the latest report. (Reports will be available over the midterm break).

Should you have any query please contact the school on 01 8770935.

Litir thábhachtach / Important Letter

 1. Go to the school website gcreachrann.ie
  Step 1.PNG
 2. Click on the VSWare button on the top right
  Step 2a.PNG
  Step 2b.PNG
 3. Log in using the User-name and Password provided
 4. Open the options on the left side of the page
 5. Choose "Term Reports"
 6. Click on the most recent report to view your child's report card.

Amchláir

Timetables

6A 2020/21

6B 2020/21

6C 2020/21

No events found
Follow us
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2021 Gaelcholáiste Reachrann