Gaelcholáiste Reachrann

Cartlann / Archive

Mí Bealtaine 2023

May 2023

Leabharliosta 2022-2023

Booklist 2022-2023

1️⃣📚 Bliain 1 - Scoilbhliain 2022 - 2023

2️⃣📚 Bliain 2 - Scoilbhliain 2022 - 2023

3️⃣📚 Bliain 3 - Scoilbhliain 2022 - 2023

4️⃣📚 Bliain 4 - Scoilbhliain 2022 - 2023

5️⃣📚 Bliain 5 - Scoilbhliain 2022 - 2023

6️⃣📚 Bliain 6 - Scoilbhliain 2022 - 2023

💻CÓD WRIGGLE do gach bliain: 24758

💻WRIGGLE CODE for all years: 24758

Bliain 1 NUA 2023/24

1st Year NEW 2023/24

A chairde,

Tá an fógra iontrála don scoilbhliain 2023-2024 thíos. Is féidir libh an polasaí iontrála don scoilbhliain 2023-2024 a fheiceáil freisin.

The admissions notice for the 2023-2024 school year is available below. Also below is a copy of the 2023-2024 admissions policy.

▶️ Fógra Iontrála 2023-2024

▶️▶️ Admissions Notice 2023-2024

✏️📚________________________________________✏️📚

▶️ Polasaí Iontrála 2023-2024

▶️▶️ Admissions Policy 2023-2024

✏️📚________________________________________✏️📚

Tá an fhoirm iarratais do Bl1 2023-2024 ar fáil thíos:

The application form for Bl1 2023-2024 is available below:

📄 Foirm iarratais 2023-2024

📄 Application Form 2023-2024

Bliain 2 2022/23

2nd Year 2022/23

____________________________

📈🎓 Cur i láthair faoin tSraith Shóisearach

📈🎓 Presentation about the Junior Cycle

____________________________

📅 Féilire MRB1 Bliain 2 2022-2023

📅 CBA1 2nd Year Calendar 2022-2023

Bliain 3 2022/23

3rd Year 2022/23

____________________________

⚠️📅 An tSraith Shóisearach

Ábhair foglama eile & Ábhair foglama folláine Bliain 3 don scoilbhliain 2022-23. Líon isteach an fhoirm ANSEO le do thoil.

Spríochdata 31/03/2023

⚠️📅 The Junior Cycle

Other learning areas and Wellbeing subjects for 3rd years in the 2022-23 school year. Please fill in the form HERE.

Due date: 31/03/2023

____________________________

📈🎓 Cur i láthair faoin tSraith Shóisearach

📈🎓 Presentation about the Junior Cycle

____________________________

📅 Féilire MRB Bliain 3 ANSEO

📅 Bl3 CBA Calendar HERE

Bliain 4 2022/23

4th Year 2022/23

🌻🌹________________________________________🌹🌻

Litir Cead - Dráma na hIdirbhliana

Permission Letter - Transition Year Drama

🌻🌹________________________________________🌹🌻

⚠️ 📅 Rogha na n-ábhar Bl4 - dáta tábhachtach

Ar an Luan an 6ú lá Mí an Mhárta, beidh múinteoirí na hábhair roghnacha ag labhairt le daltaí na hidirbhliana faoi rogha na n-ábhar don Ardteistiméireacht.

Tá sé rí-thábhachtach go bhfreastlaíonn gach dalta ar scoil an lá sin, mar cabhróidh sé leo leis an rogha atá le déanamh acu don bhliain seo chugainn.

Beidh sé seo ar siúil an dá thréimhse deireanach ar an Luan.

⚠️ 📅 4th Year Subject choice - important date

OnMonday the 6th of March, the teachers of the choice subjects will speak with the 4th year students about subject choices for the Leaving Certificate.

It is imperative that the students attend this talk, as it will facilitate them in their decision making towards the end of this school year.

The talks will take place during the last two periods of the day.

____________________

Is mise le meas,

Rachel De Bhailís

Chomhordaitheoir na hIdibhliana

Transition Year Coordinator

🌻🌹________________________________________🌹🌻

Nuachtlitir na hIdirbhliana

📰 Nuachtlitir 1 / Newsletter 1

🌻🌹________________________________________🌹🌻

Árachas Taithí Oibre

Work Experience Insurance Letter

Bliain 5 2022/23

5th Year 2022/23

💉💊Eolas sábháilteachta agus leigheas / Safety information and medicine

____________________________

📈 Cur i láthair do Thuismitheoirí agus Caomhnóirí 21/11/2022

📉 Presentation to Parents and Guardians 21/11/2022

____________________________

📄 An Fhoirm le haghaidh seomraí sa Ghearmáin.

Ní mór duit a bheith sínithe isteach i do chuntas scoile chun an fhoirm a líonadh.

____________________________

✈️🚌🧳Plean Turais / Tour Itinerary

____________________________

❓ Ceisteanna ó Thuismitheoirí agus ó Chaomhnóirí (Foirm)

❔ Questions from Parents and Guardians (Form)

____________________________

📤 Ríomhphost chuig Tuismitheoirí agus Caomhnóirí (22/11/2022)

📤 Email to Parents and Guardians (22/11/2022)

____________________________

📤 Ríomhphost chuig Tuismitheoirí agus Caomhnóirí (15/11/2022)

📤 Email to Parents and Guardians (15/11/2022)

____________________________

📄Rialacha an turais agus Litir Cead / Tour Rules and Permission Slip

____________________________

📄 Foirm ag bailiú Eolais Riachtanach do Thuras Cologne 2022

📄 Form for Essential Information for Cologne Tour 2022

____________________________

✉️ Turas Scoile chuig Cologne 2022 (Litir 3)

📮 School Tour to Cologne 2022 (Letter 3)

____________________________

🛄 Turas Scoile chuig Cologne 2022 (Litir 2)

🛄 School Tour to Cologne 2022 (Letter 2)

____________________________

✈️Turas Scoile chuig Cologne, an Gearmáin, 2022 (Litir 1)

✈️School tour to Cologne, Germany, 2022 (Letter 1)

Mí Lúnasa 2022

August 2022

Eolas tábhachtach

Important Information

💡 Seisiún eolais don chéad bhliain 2022-23

💡 Information session for first year 2022/23

📚 Leabharliosta 2022-23

📚 Booklist 2022-23

GCR Foirm Iarratais 2022-23

GCR Application Form 2022-23

Fógra Iontrála Gaeilge

Fógra iontrála Béarla

Polasaí Iontrála GCR 2022-23

GCR Admissions Policy 2022-23

BOMR1 form

Foirm BOMR1 Gaeilge

Mí Meithimh 2022

June 2022

Bliain 1

Seisiún Eolais ar an tSraith Shóisearach agus ar Ghráid (09/03/2022)

Information Session on the Junior Cycle and Grades (09/03/2022)

Litir ón FFS ANSEO

Letter from the HSE HERE

Bliain 2

Cur i láthair ón 09/12/2021

Presentation from 09/12/2021

Bliain 3

Má tá ceist ar bith agat maidir leis an tSraith Shóisearach, is feidir leat dul i dteagmháil le hOide Lynda Rose ag baint úsáide as na sonraí teagmháila thíos:

If you have any questions regarding the Junior Cycle, you can contact Oide Lynda Rose using the following contact details:

Oide Lynda Rose Ní Dheisigh

Comhordaitheoir an tSraith Shóisearach

📩 antsraithshoisearach@gcreachrann.ie

💻 Cruinniú Eolais Bl3 PDF / 3rd Year Information Meeting JC

Bliain 4

✉️ Turas Scoile chuig Cologne 2022

📮 School Tour to Cologne 2022

✈️Turas Scoile chuig Cologne, an Gearmáin, 2022 🇩🇪

✈️School tour to Cologne, Germany, 2022 🇩🇪

Foirm le líonadh

Expression of Interest form

Seisiún eolais na hArdteiste 2024

Information session for the Leaving Certificate 2024

Tá físeán thíos le heolas tábhachtach faoin Ardteistiméireacht 2024 agus rogha na n-ábhar. Má chaill tú amach as an seisiún beo, tá súil againn go mbeidh an físeán seo faisnéiseach agus cabhrach.

Má tá aon cheist agat faoi rogha na n-ábhar, déan teagmháil leis an scoil.

The video below contains important information about subject choices for the current 4th years as they approach the Leaving Certificate in 2024. If you could not attend the live session, we hope that the video is informative and helpful.

If you have any questions about subject choice, please contact the school directly.

Seo daoibh anPDFchomh mhaith. Here's the PDF of the session.

Bliain 5

Litir maidir lena Ranganna Béarla 11/11/2021

Letter regarding English Classes 11/11/2021

Bliain 6

Tráthnóna Eolais CAO

CAO Information session

💻 Nasc don taispeántas/Link to presentation

Rudaí eile

Litir maidir le íocaíocht / Letter Regarding Payment (Eanáir 2022 / January 2022)

Tá sonraí faoin staidéar sa litir thíos / Details about study are available in the letter below:

Litir / Letter

Tá an PDF ón seisiún eolais thíos daoibh a chairde.

The PDF from the information session can be found via the link below.

💡 Seisiún eolais don chéad bhliain 2022-23

💡 Information session for first year 2022/23

MEASÚNÚ - Rothlú 2/Assessment - 2nd Rotation

Tá gach eolas maidir measúnú 2 ar fáil sa doiciméad seo/All information relating the 2nd assessment period is available in this document

Measúnú 2 - Bliain 4 2022.pdf

Féilire 2021/22 PDF
Calendar 2021-22 PDF

✉️📝Litir Cead / Permission Letter✏️✔️

Tá gliondar orainn a fhógairt go mbeidh "Grease" a chur i láthair againn mar Dhráma na hIdirbhliana i mbliana!

Beidh an seó ar siúl in Amharclann an Clasac, Cluain Tarbh, ar Déardaoin an 5ú agus Aoine an 6ú Bealtaine.

Beidh ticéid ar fáil ó oifig na scoile.

We are delighted to announce that this year's Transition Year Musical will be "Grease"!

The show will take place in the Clasac Theatre, Clontarf on Thursday the 5th and Friday the 6th of May.

Tickets will be available from the school office.

Tá an eolas agus na naisc thíosdon foireann AMHÁIN. Níl cead ag daltaí nó eile na foirmeacha a comhlíonadh.

The links below are for the teaching staff ONLY. Students or others are not permitted to access them.

Múinteoirí: Beidh oraibh síniú isteach i bhur gcúntais 365 má tá sibh ag iarraidh na foirmeacha thíos a comhlíonadh.

Covid-19

Má tá ceist nó tuairim agat, líon isteach an foirm le do thoil: Foirm ANSEO

Meán Fómhair 2020

September 2020

Árachas Bl4 2020 /Insurance TY 2020

Árachas Taithí Oibre - Work Experience Insurance 2020

Mí Iúil 2020

July 2020

Measúnuithe an tSamhraidh 2020

Summer Assessments 2020

Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Dúshlán na Seachtaine

Challenge of the week

Seachtain 1

Seachtain 2

Seachtain 3

Bealt
06 2024
Lá Saoire Bainc
Bealt
07 2024
Scoil Dúnta Lá lánroghnach
Bealt
27 2024
Taithí Oibre Bl4
Follow us
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire
D13 NP52

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste Reachrann