Gaelcholáiste Reachrann

Eolas - Daltaí (Covid19)

20-Lúnasa-20

Ionduchtú Covid-19 Filleadh ar Scoil Lúnasa 2021

Beidh gach dalta ag déanamh ionduchtú Covid-19 nuair a fhilleann siad ar scoil i mí Lúnasa. Tá cóip den ionduchtú ar fáil ANSEO.

Tá na rialacha chéanna i bhfeidhm ó anuraidh. Tá cóip don polasaí Covid-19 is reatha ar fail ANSEO.

Every student will complete a Covid-19 induction when they return to school in August. A copy of the induction is available HERE.

The same rules from last year are in force in the school. An updated copy of the school's Covid-19 policy is available HERE.

Ag filleadh ar scoil

Leagan Béarla ANSEO

Rialacha agus Meabhrúcháin Covid-19 (Feabhra 2021) / Covid-19 rules and reminders (February 2021)

Soiléiriú maidir le clúdaigh aghaidhe a úsáid

Clarification on the use of face coverings

Soiléiriú maidir le clúdaigh aghaidhe a úsáid in Iar-bhunscoileanna

Clarification on the use of face coverings in Post Primary schools

Treoir maidir le clúdaigh aghaidhe a úsáid go sábháilte ar fáil ANSEO

Guidelines on when to wear face coverings and how to use them available HERE

Cuidigh linn leathadh COVID-19 a chosc trí 3 bheart riachtanacha a leanúint:

Help us to prevent the spread of COVID-19 by following 3 essential measures:

1. Sláinteachas maith do do lámha

 • Ba chóir duit do lámha a ní go maith agus go minic.
 • Ba chóir duit sláintíocht láimhe a úsáid, nuair is gá.
 • Féach ar an bhfíseán gairid seo ag taispeáint conas ba chóir duit do lámha a ní chun cuidiú le leathadh COVID-19 a chosc:
1. Good hand hygiene
 • Hands should be washed well and often.
 • Hand sanitiser should be used, when necessary.
 • Watch this short video demonstrating how hands should be washed properly to help prevent the spread of COVID-19:

2. Sláinteachas riospráide maith

 • Clúdaigh do bhéal agus do shrón, agus casacht nó sraothartach isteach i gciarsúr glan nó i do uillinn / muinchille
 • Faigh réidh leis an gciarsúr i mbosca bruscair dúnta
 • Ná casacht isteach i do lámha
 • Seachain lámh a leagadh ar do shúile, do shrón nó do bhéal go dtí go nighfidh tú do lámha. Is féidir le lámha éillithe an víreas a scaipeadh.
2. Good respiratory hygiene
 • Cover your mouth and nose, and cough or sneeze into a clean tissue or your elbow/sleeve
 • Dispose of the tissue into a closed bin
 • Do not cough into your hands
 • Avoid touching your eyes, nose or mouth until you wash your hands. Contaminated hands can spread the virus.

3. Fad Fisiciúil

 • Coinnigh 2 mhéadar óna chéile, nuair is féidir.
 • Teastaíonn bearta sábháilteachta breise agus tú ag obair níos dlúithe le daoine eile.
3. Physical Distancing
 • Keep 2 metres apart (6 feet)
 • Work requiring closer contact needs additional safety measures

_______

covid-19-face-covering-guidelines-poster.pdf

covid-19-face-coverings-irish-.pdf

covid-19-how-to-prevent-irish-.pdf

covid-19-who-is-at-risk-irish-.pdf

stay-safe-protect-irish-.pdf

Noll
09 2021
Cruinniú Tuismitheoirí / Múinteoirí Bliain 2 // 2nd Year Parent Teacher Meeting
Noll
10 2021
Lá Saor // School closed
Noll
23 2021
Saoire na Nollag // Christmas Holidays
Follow us
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire
D13 NP52

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2021 Gaelcholáiste Reachrann