Gaelcholáiste Reachrann

Siopa ar Líne & Leabharliostaí 2022-2023

13-Aibreán-21

💻 CÓD WRIGGLE do gach bliain: 24758

💻 WRIGGLE CODE for all years: 24758

1️⃣ Bliain 1 (2022-2023)

Gaeilge

Seo daoibh an leathanach eolais maidir leis an bpróiséas iPad a cheannach. Tá físeán ar fáil a léiríonn na treoracha ar fad.

https://www.wriggle.ie/DDLETB_Parents_Page#

Dúnann an siopa ar líne ar an ú Meitheamh. Beidh táillí breise i gceist má tá orthu an siopa a oscailt arís duit.

Cód GCR: 24758

Léiríonn an doiciméid thíos conas leabhair scoile a cheannach. Tá cúpla leabhar le ceannach ar líne ó Wriggle. Is féidir gach leabhar eile a cheannach ó Book Haven nó ó aon siopa leabhar eile.

1️⃣📚 Bliain 1 - Scoilbhliain 2022 - 2023

Mí Lúnasa: ba chóir go bhfaighfidh tú an iPad i dtreo deireadh mí Iúil. Beidh seisiún eolais a reáchtáil ar líne roimh tús an scoilbhliain. Cabhróidh seo libh na e-leabhair ar fad a shocrú ar an iPad. Beidh an dáta roinnte libh le linn an tsamhraidh.

Má tá ceisteanna agaibh faoin bpróiseas, is féidir libh teagmháil a dhéanamh le Wriggle.Tá na sonraí teagmhála ar fáil anseo:

Wriggle Contact Page

Béarla

This is the information page for parents/guardians about the process of purchasing the iPad. This features a video outlining all of the instructions.

https://www.wriggle.ie/DDLETB_Parents_Page#

The online shop will close on June th. Late fees will be incurred if the shop has to be reopened.

GCR’s Wriggle Code: 24758

The document below outlines how school books should be purchased. Some books must be purchased from the Wriggle store online. All other books can be purchased from Book Haven or from any other book shop.

1️⃣📚 Bliain 1 - Scoilbhliain 2022 - 2023

August: you should receive your iPad towards the end of July. There will be an online information session held in August before returning to school. This will ensure the iPad is correctly set up with the necessary e-books. The date of this session will be shared with during the summer.

If you have any question about the process, you can contact Wriggle. Their contact details are available here.

Wriggle Contact Page

Bliainghrúpaí Eile/Other year-groups

2️⃣ 3️⃣ Bliain 2 & 3 (2022-2023)

2️⃣📚 Bliain 2 - Scoilbhliain 2022 - 2023

3️⃣📚 Bliain 3 - Scoilbhliain 2022 - 2023

Tabhair faoi dheara go mbeidh cúpla e-leabhar le ceannach ó Wriggle. Dúnann an siopa ar líne ar an 30 Meitheamh.

Is féidir gach leabhar eile a cheannach ó Book Haven nó ó aon siopa leabhar eile.

(Tá nasc ar shuíomh Wriggle do shuíomh Book Haven, tá na leabharliostaí GCR ag Book Haven).

Please note that some books must be purchased as e-books from Wriggle's online store. The online shop closes on June th.

All other books can be purchased from Book Haven or from any other book shop.

(Wriggle has a link to the Book Haven GCR booklist via their website)

4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ Bliain 4 - 6 (2022-2023)

Tá an siopa ar líne chun an bainistíocht oiriúnach d'iPad do do mhac/iníon a cheannach ar oscailt anois. Beidh sé oscailte go dtí an 30ú Meitheamh.

4️⃣📚 Bliain 4 - Scoilbhliain 2022 - 2023

5️⃣📚 Bliain 5 - Scoilbhliain 2022 - 2023

6️⃣📚 Bliain 6 - Scoilbhliain 2022 - 2023

Tabhair faoi dheara go mbeidh cúpla e-leabhar le ceannach ó Wriggle.

Is féidir gach leabhar eile a cheannach ó Book Haven nó ó aon siopa leabhar eile.

(Tá nasc ar shuíomh Wriggle do shuíomh Book Haven, tá na leabharliostaí GCR ag Book Haven).

Má theastaíonn breis eolais ar an mbainistíocht is féidir breathnú siar ar an seisiún ón 11ú. Tá doiciméid FAQs ceangailte chomh maith.

The online shop to purchase the necessary management for your son or daughter's iPad is now open. It will remain open until the 30th of June.

4️⃣📚 Bliain 4 - Scoilbhliain 2022 - 2023

5️⃣📚 Bliain 5 - Scoilbhliain 2022 - 2023

6️⃣📚 Bliain 6 - Scoilbhliain 2022 - 2023

Please note that some books must be purchased as e-books from Wriggle's online store. The online shop closes on June 30th.

All other books can be purchased from Book Haven or from any other book shop.

(Wriggle has a link to the Book Haven GCR booklist via their website)

Recording from the Live Information Session HERE

FAQs from the Senior Cycle iPad Session

Már
23 2023
Cruinniú dul chun cinn Bl4 // 4th Year Student Progress Meeting
Már
31 2023
Saoire na Cásca / Easter Break
Follow us
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire
D13 NP52

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2023 Gaelcholáiste Reachrann