Gaelcholáiste Reachrann

Siopa ar Líne & Leabharliostaí 2023-2024

💻 CÓD WRIGGLE do gach bliain: 24758

💻 WRIGGLE CODE for all years: 24758

1️⃣ Bliain 1 (2023-2024)

Gaeilge

Seo daoibh an leathanach eolais maidir leis an bpróiséas a bhaineann leis an iPad.

📄 Gaelcholaiste Reachrann iPad ebook

Dúnann an siopa ar líne ar an ú Meitheamh. Beidh táillí breise i gceist má tá orthu an siopa a oscailt arís duit.

Cód GCR: 24758

Léiríonn an doiciméid conas e-leabhair scoile a cheannach. Tá cúpla leabhar le ceannach ar líne ó Wriggle. Is féidir gach leabhar eile a cheannach ó Book Haven nó ó aon siopa leabhar eile.

1️⃣📚 Bliain 1 - Scoilbhliain 2023 - 2024

Mí Lúnasa: ba chóir go bhfaighfidh tú an iPad i dtreo deireadh mí Iúil. Beidh seisiún eolais a reáchtáil ar líne roimh tús an scoilbhliain. Cabhróidh seo libh na e-leabhair ar fad a shocrú ar an iPad. Beidh an dáta roinnte libh le linn an tsamhraidh.

Má tá ceisteanna agaibh faoin bpróiseas, is féidir libh teagmháil a dhéanamh le Wriggle.Tá na sonraí teagmhála ar fáil anseo:

Wriggle Contact Page

Béarla

This is the information page for parents/guardians about the process involved with the iPad.

📄 Gaelcholaiste Reachrann iPad ebook

The online shop will close on June th. Late fees will be incurred if the shop has to be reopened.

GCR’s Wriggle Code: 24758

The document above outlines how school e-books should be purchased. Some books must be purchased from the Wriggle store online. All other books can be purchased from Book Haven or from any other book shop.

1️⃣📚 Bliain 1 - Scoilbhliain 2023 - 2024

August: you should receive your iPad towards the end of July. There will be an online information session held in August before returning to school. This will ensure the iPad is correctly set up with the necessary e-books. The date of this session will be shared with during the summer.

If you have any question about the process, you can contact Wriggle. Their contact details are available here.

Wriggle Contact Page

Bliainghrúpaí Eile

Other year-groups

2️⃣ 3️⃣ Bliain 2 & 3 (2023-2024)

2️⃣📚 Bliain 2 - Scoilbhliain 2023 - 2024

3️⃣📚 Bliain 3 - Scoilbhliain 2023 - 2024

Tabhair faoi dheara go mbeidh cúpla e-leabhar le ceannach ó Wriggle. Dúnann an siopa ar líne ar an XX Meitheamh.

Is féidir gach leabhar eile a cheannach ó Book Haven nó ó aon siopa leabhar eile.

(Tá nasc ar shuíomh Wriggle do shuíomh Book Haven, tá na leabharliostaí GCR ag Book Haven).

Please note that some books must be purchased as e-books from Wriggle's online store. The online shop closes on June th.

All other books can be purchased from Book Haven or from any other book shop.

(Wriggle has a link to the Book Haven GCR booklist via their website)

5️⃣ 6️⃣ Bliain 5 - 6 (2023-2024)

Tá an siopa ar líne chun an bainistíocht oiriúnach d'iPad do do mhac/iníon a cheannach ar oscailt anois. Beidh sé oscailte go dtí an XXú Meitheamh.

5️⃣📚 Bliain 5 - Scoilbhliain 2023 - 2024

6️⃣📚 Bliain 6 - Scoilbhliain 2023 - 2024

Tabhair faoi dheara go mbeidh cúpla e-leabhar le ceannach ó Wriggle.

Is féidir gach leabhar eile a cheannach ó Book Haven nó ó aon siopa leabhar eile.

(Tá nasc ar shuíomh Wriggle do shuíomh Book Haven, tá na leabharliostaí GCR ag Book Haven).

Má theastaíonn breis eolais ar an mbainistíocht is féidir breathnú siar ar an seisiún ón 11ú. Tá doiciméid FAQs ceangailte chomh maith.

The online shop to purchase the necessary management for your son or daughter's iPad is now open. It will remain open until the XXth of June.

5️⃣📚 Bliain 5 - Scoilbhliain 2023 - 2024

6️⃣📚 Bliain 6 - Scoilbhliain 2023 - 2024

Please note that some books must be purchased as e-books from Wriggle's online store. The online shop closes on June 30th.

All other books can be purchased from Book Haven or from any other book shop.

(Wriggle has a link to the Book Haven GCR booklist via their website)

Recording from the Live Information Session HERE

FAQs from the Senior Cycle iPad Session

Bealt
27 2024
Taithí Oibre Bl4
Bealt
27 2024
Seachtain Mhéasúnuithe Seimeastar 3
Bealt
31 2024
Dúnann an scoil do shaoire an tsamhraidh
Follow us
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire
D13 NP52

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste Reachrann