Gaelcholáiste Reachrann

Wriggle

13-Aibreán-21

Bliain 4 - 6 (2021-2022)

Wriggle Information Ceart Gaeilge

Wriggle Information English

Tá tuilleadh eolais ar fáil sa PDF seo ar conas go bhfreastlaíonn tú ar an gcruinniú fíorúil seo.

More information is available HERE as a PDF with guidelines on accessing the online meeting. Please note that this is a meeting facilitated by our school patron, the Dublin and Dun Laoghaire ETB, and other schools will also be participating.

Bliain 1 (2021-2022)

Gaeilge

Seo daoibh an leathanach eolais maidir leis an bpróiséas iPad a cheannach. Tá físeán ar fáil a léiríonn na treoracha ar fad.

https://www.wriggle.ie/DDLETB_Parents_Page#

Dúnann an siopa ar líne ar an 9ú Meitheamh. Beidh táillí breise i gceist má tá orthu an siopa a oscailt arís duit.

Cód GCR: 24758

Léiríonn an doiciméid thíos conas leabhair scoile a cheannach. Tá cúpla leabhar le ceannach ar líne ó Wriggle. Is féidir gach leabhar eile a cheannach ó Book Haven nó ó aon siopa leabhar eile.

Leabharliosta Bl1 2021-2022 / Booklist Bl1 2021-2022

Mí Lúnasa: ba chóir go bhfaighfidh tú an iPad i dtreo deireadh mí Iúil. Beidh seisiún eolais a reáchtáil ar líne roimh tús an scoilbhliain. Cabhróidh seo libh na e-leabhair ar fad a shocrú ar an iPad. Beidh an dáta roinnte libh le linn an tsamhraidh.

Má tá ceisteanna agaibh faoin bpróiseas, is féidir libh teagmháil a dhéanamh le Wriggle.Tá na sonraí teagmhála ar fáil anseo:

Wriggle Contact Page

Béarla

This is the information page for parents/guardians about the process of purchasing the iPad. This features a video outlining all of the instructions.

https://www.wriggle.ie/DDLETB_Parents_Page#

The online shop will close on June 9th. Late fees will be incurred if the shop has to be reopened.

GCR’s Wriggle Code: 24758

The document below outlines how school books should be purchased. Some books must be purchased from the Wriggle store online. All other books can be purchased from Book Haven or from any other book shop.

Leabharliosta Bl1 2021-2022 / Booklist Bl1 2021-2022

August: you should receive your iPad towards the end of July. There will be an online information session held in August before returning to school. This will ensure the iPad is correctly set up with the necessary e-books. The date of this session will be shared with during the summer.

If you have any question about the process, you can contact Wriggle. Their contact details are available here.

Wriggle Contact Page

No events found
Follow us
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelcholáiste Reachrann,
Bóthar Mhainistir na Gráinsí,
Domhnach Míde,
Baile Átha Cliath 13,
Eire

01 877 0935


Suíomh / Location
© 2021 Gaelcholáiste Reachrann